Impact nieuwe coronamaatregelen op grondgebied Vilvoorde

Gepubliceerd op vrijdag 26 maart 2021 15.30 u.
Op woensdag 24 maart 2021 besliste het Overlegcomité tot het nemen van een aantal verstrengde maatregelen om de stijgende coronacijfers af te remmen en in te dijken. De maatregelen gaan in op 27 maart 2021.

Samenkomsten buiten maximaal 4 personen

De groep van mensen (kinderen t.e.m. 12 jaar niet meegeteld) die elkaar buiten mogen ontmoeten, wordt beperkt tot maximaal vier. Gezinnen groter dan vier mogen zich uiteraard wel met meer verplaatsen.

Niet-essentiële winkels op afspraak

Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.

Dit betekent in de praktijk dat je tijdig vooraf contact dient op te nemen met de winkel die je wenst te bezoeken. Op de website van de stad kunnen bewoners en bezoekers van Vilvoorde een lijst vinden van de betreffende winkels met hun telefoonnummer. Winkeliers zijn uiteraard vrij om een eigen afsprakensysteem te hanteren. In geval van twijfel contacteert men best de winkel rechtstreeks.

Tijdens de wekelijkse markten op woensdag en zaterdag blijven de huidige maatregelen gelden: draag je mondmakser correct, volg de aangegeven looprichting, houd minstens 1,5 m afstand, kom alleen en beperk de duurtijd van je marktbezoek tot maximum 30 minuten. Schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois: “We stellen vast dat steeds vaker mensen de markt als een "uitstapje" bekijken. Dit is in de huidige epidemiologische situatie absoluut nefast en brengt het verder laten doorgaan van onze markten in het gedrang. Het is cruciaal dat men de regels correct volgt. Alleen op deze manier kunnen we de markten op een veilige manier laten doorgaan.”

Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak. 

Leveringen aan huis en ‘click-and-collect’ blijven mogelijk op voorwaarde dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt. 

Sluiting niet-medische contactberoepen

De niet-medische contactberoepen moeten sluiten. Dit betreft onder meer:

  • de schoonheidssalons;
  • de niet-medische pedicurezaken;
  • de nagelsalons;
  • de massagesalons;
  • de kapperszaken en barbiers;
  • de tatoeage- en piercingsalons.

Jeugd en onderwijs

De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.

Gelet op het feit dat alle kleuterscholen van het Katholiek en Gemeenschapsonderwijs vanaf volgende maandag overschakelen op noodopvang, besliste het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde om dit ook zo te organiseren. Schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro: “Laat het duidelijk zijn dat de scholen openhouden voor het stedelijk onderwijs altijd prioriteit nummer 1 was en zal blijven. De verwarring die ontstond door het wel sluiten van lager en niet van kleuter én het feit dat andere netten alsnog kleuteronderwijs ook sluiten, hebben ons deze ochtend ertoe gebracht om ook deze maatregel voor de stedelijke scholen te nemen. Concreet betekent dit dat voor de stedelijke gewone en buitengewone basisscholen er vanaf maandag alleen noodopvang wordt georganiseerd. De noodopvang is er voor alle kinderen van ouders die geen alternatieve en veilige opvang hebben. Meer informatie krijgen ouders en personeelsleden via hun directie.

Op maandag 22 maart nam de Vilvoordse crisiscel in navolging van het Overlegcomité al de volgende maatregelen:

  • Het maximum aantal personen bij een georganiseerde outdoor activiteit voor kinderen tot 12 jaar gaat van 25 naar 10 personen. De begeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen.
  • Vakantiekampen tijdens de paasvakantie zijn niet toegestaan. De stad voorziet wel noodopvang voor het zorgpersoneel.

Het Overlegcomité besliste verder dat niet-essentiële reizen verboden blijven tijdens de paasvakantie. De grenscontroles worden opgevoerd en ook de controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.

Burgmeester Hans Bonte: “Ook in Vilvoorde zal er een verhoogd toezicht zijn op het naleven van de maatregelen. Het begint voor iedereen lang te duren en we hadden allen gehoopt op een betere situatie. Maar we moeten helaas opnieuw vaststellen dat het virus zich niet gemakkelijk laat bedwingen. Ik roep iedereen dan ook op de maatregelen correct te volgen zodat we, in combinatie met de vaccinaties, hopelijk vooruit kunnen kijken naar een betere zomerperiode.”