Oosters gericht perk op begraafplaats Koningslo

Gepubliceerd op donderdag 8 april 2021 11 u.
Op de begraafplaats Koningslo is het vanaf 12 april mogelijk om begraven te worden met het gezicht naar het oosten gericht.

Vilvoorde is een diverse stad met heel wat verschillende nationaliteiten en culturen. Vilvoorde is ook een stad voor iedereen, ongeacht afkomst of levensbeschouwing. Dit heeft invloed op de dagelijkse bezigheden maar ook op meer specifieke domeinen. Begraafplaatsen is zo’n specifiek domein. COVID-19 bracht versneld de vraag op tafel naar de nood aan een Oosters gericht perk in Vilvoorde.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken, Katrien Vaes licht toe: “De vraag naar een Oosters gericht perk werd in het verleden al meermaals gesteld maar men raakte het niet eens omwille van het feit dat bepaalde religieuze voorschriften niet makkelijk in te passen zijn in de geldende reglementering. De stad heeft begrip voor bepaalde gevoeligheden maar regels gelden voor iedereen en daar moest zeker over gewaakt worden.”

“Het huidig stadsbestuur gaat uit van de stelling dat ieder mens het recht heeft op een waardige begraving. Steeds meer mensen willen ook graag dichter bij hun woonst begraven worden. De nood is het hoogst bij de 3de generatie wiens leven zich hier volledig afspeelt.” vult schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen, Fatima Lamarti aan.

De beslissing tot het inrichten van dergelijke begraafplaats werd dan ook niet lichtzinnig genomen. De mogelijkheid tot het inrichten van een Oosters gericht perk werd zeer grondig onderzocht. Zo werden er voorafgaandelijk uitvoerige gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de 2 grootste Vilvoordse moslimgemeenschappen, zijnde de Marokkaanse moskee en de Turkse moskee, en met een vertegenwoordiger van het Executief van de Moslims van België. Dit om te kijken of men kon komen tot een gedragen visie die voor iedereen aanvaardbaar is.

Uit deze gesprekken kwam inderdaad naar voren dat de nood aan een Oosters gericht perk groot is. Op de begraafplaats van Koningslo is er nog een perceel waarop dergelijk perk kan worden ingericht. Mensen kunnen daar worden begraven met het gezicht naar het oosten gekeerd. Voor het overige geldt de bestaande reglementering zoals dit voor iedere burger geldt. Het gaat om een betalende grafconcessie van 15 jaar die kan worden vernieuwd. Belangrijk is ook dat inwoners uit Vilvoorde genieten van een voordeliger tarief dan burgers die van elders komen.

Het Platform Levensbeschouwingen Vilvoorde is alvast blij met de realisatie en verwoordt het mooi bij monde van Geert Aelbrecht: “Leven wordt gekleurd door wat voor iemand waardevol is of als overtuiging wordt beleefd. Sterven hoort bij het leven. In het sterven en de dood van een mens kunnen we de kleuren terugvinden die de overledene aan zijn/haar leven heeft gegeven, ongeacht afkomst of overtuiging.”

Schepen Vaes besluit: “Ondanks de verschillen die er zijn, heeft elke partij aan de virtuele tafel steeds het gezamenlijk doel voor ogen gehouden waardoor dit tot een goed einde kon worden gebracht met zeer veel wederzijds respect.”

Begravingen op het Oosters gericht perk zijn mogelijk vanaf 12 april.