Inhuldiging nieuwe infrastructuur voor sport en cultuur in Koningslo

Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021 14 u.
Op 16 april zakte het stadsbestuur af naar de Streekbaan in Koningslo en kreeg van de werfleider de sleutels van de nieuwe sport- en culturele infrastructuur .K Daarna gaf schepen voor jeugd, sport en cultuur Moad El Boudaati een rondleiding door het gebouw.

De sport- en culturele infrastructuur .K is opgebouwd uit drie complementaire delen: een centrale dubbelhoge tussenruimte verbindt enerzijds de ruimte van de sporthal en anderzijds het cultureel centrum.

Een centrale foyer

Vanaf de Streekbaan leidt een breed voetpad naar de ruime inkom – met fietsenrekken – van het sport- en cultureel centrum. De foyer en de polyvalente zaal sluiten direct op mekaar aan en maken het mogelijk grotere evenementen te organiseren.

De foyerruimte loopt helemaal door van de voorzijde tot aan de achterzijde. Aan de schoolzijde is een tweede, meer private inkom, voorzien die door de school gebruikt kan worden om de sporthal of de leslokalen te gebruiken.

Twee trappen leiden naar de verdieping waar een ruime centrale gang toegang geeft tot een kijkplatform met ruim zicht op de sporthal, tot de cafetaria en tot een aantal flexibel in te delen lokalen.

Het cultureel centrum in het zuiden

Ten zuiden van de foyerruimte zijn er verschillende polyvalente lokalen en de natte ruimtes en bergingen.

Aan de straatzijde wordt de cafetaria bovenop de polyvalente zaal geplaatst. Bij de polyvalente zaal is een ruime opwarmkeuken voorzien. De cafetaria geeft uit op de foyer en het kijkplatform tussen beide trappen. Ook de cafetaria is gekoppeld aan een kleine keuken met berging. Aan de straatzijde is de cafetaria van een ruim terras, gericht naar het westen.

Aan de schoolzijde staan de les- en vergaderlokalen bovenop een grote bergruimte. De grote bergruimte op het gelijkvloers, biedt ruimte voor het meubilair van de andere lokalen. Op deze manier kunnen de andere lokalen flexibel gebruikt worden.

In de kelder worden er 6 kleedruimtes voor groepen en 2 kleedruimtes voor scheidsrechters voorzien. In de centrale hal in de kelder komen beveiligde lockers, waaronder ook enkele met een oplaadpunt voor batterijen van elektrische fietsen.

Centraal worden de natte ruimtes verzameld rond de liftkoker: de keukens en het sanitair (met steeds een aangepast en gescheiden toilet voor rolstoelgebruikers). In de kelder is er tenslotte ook ruimte voorzien voor de uitgebreide technische installaties en voor bijkomende bergingen voor verenigingen.

De polyvalente sporthal in het noorden

Ten noorden van de centrale dubbelhoge ruimte is een polyvalente sporthal geplaatst, aangepast aan alle gevraagde sporten, namelijk zaalvoetbal, basket, volleybal en badminton. De zaal heeft een sportvloer en de nodige akoestische voorzieningen.

Onder de sporthal is een eenvoudige, ruime en compacte parking met 54 plaatsen voorzien. De inrit loopt langs de zaal en is op voldoende afstand van de buren voorzien. Achter de inrit is op het gelijkvloers en op de verdieping ruime bergingen voor de sportzaal.

Het nieuwe sport en cultureel centrum zal als voorbeeldproject de ambities van de stad naar duurzaamheid in de praktijk omzetten. Om op een duurzame wijze elektriciteit op te wekken is het dak van de sporthal voorzien van zonnepanelen. Het gebouw wordt eveneens voorzien van energiezuinige Led-verlichting die aangestuurd wordt door aanwezigheids- en/of afwezigheidsdetectoren. Regenwater van de daken wordt opgevangen in een regenwaterput en herbruikt voor het spoelen van de toiletten, de urinoirs en de buitenkranen voor het groenonderhoud.

De regenwaterput loost naar een infiltratiebekken aan de straatzijde, met een overstort naar de riolering.

Verder is er gestreefd naar gebruik van duurzame materialen. Er werd zoveel mogelijk vernieuwbare en recyclebare materialen toegepast en materialen met een beperkte emissie van schadelijke stoffen.

Ankerpunt met communicatief karakter

De gevel kreeg een licht materiaal dat afwijkt van de typische verkavelingsomgeving en tegelijk opgaat in de buurt. Het publieke karakter van het sport- en cultuurcentrum wordt zo onderstreept.

Het communicatieve karakter van het sport- en culturele infrastructuur kan ook bijdragen aan het verbreden van het gebruik van de ruimtes. Het sport- en cultuurcentrum moet een centraliteit kunnen worden, een buurthuis, een centrum voor de wijk. Inwoners en voorbijgangers moeten naar binnen getrokken worden, meervoudig ruimtegebruik moet gestimuleerd worden, de ruimtes moeten polyvalent geprogrammeerd kunnen worden.

De compacte sport- en culturele infrastructuur is minutieus geplaatst tussen de bestaande school en de aanpalende buren in het noorden.

Naar de Streekbaan is een ruime publieke strook gereserveerd waarin de publieke inkom en de inrit naar de ondergrondse parking is verwerkt. Beiden worden zo ver mogelijk uit mekaar getrokken waardoor er maximaal gescheiden verkeersstromen zijn. Er ontstaat een gezamenlijk voorplein waar veiligheid voorop staat. Het voorplein leidt naar de inkom voor zacht verkeer van de sport- en culturele infrastructuur en naar de inkompoort van de school. Tussen beiden is er ruimte voor fietsbeugels voor bezoekers van .K.

Naar de Streekbaan wordt de bestaande groenstrook met bomen tussen straat en voetpad bestendigd en verder versterkt door een bijkomende groenstrook ter hoogte van de sporthal, tussen de inrit en de inkom. De groenstrook geeft ruimte voor een ondergronds infiltratiebekken.

Tussen de bestaande school en het nieuwe sport- en culturele infrastructuur verbreedt de voorziene verharde kleuterspeelplaats. Achter het nieuwe gebouw wordt de verharde speelplaats weer breder en sluit ze aan op de achterinkom van het nieuwe sport- en cultuurcentrum. De school kan zo makkelijk gebruik maken van de sportzaal en de leslokalen.

Langs de sportzaal loopt de verharde speelplaats verder om voldoende speelruimte (totaal +/- 1.600m²) voor de kleuters te bekomen.

Naar de buren wordt een natuurlijke tuin aangelegd met bloemenweide, houten speeltoestellen, een boomgaard, struikmassieven, een compostplek, enzovoort… Tegen de perceelsgrenzen komt een brede groene buffer in de vorm van een houtkant. Deze groenbuffer wordt ook ten noorden van het nieuwe gebouw doorgetrokken.

De nieuwe naam .K (uitgesproken als Punt K) kwam er na een rondvraag bij buurtbewoners, verenigingen en stadspersoneel. Het is een afkorting van Trefpunt Koningslo. Trefpunt staat voor de kruising tussen sport en cultuur en verwijst naar rondpunt ’t Voor.

Eerste invulling

De verenigingen BC Streek-Inn en turnkring Excelsior die vroeger al gebruik maakten van de draaghal zijn de eerste verenigingen die in het nieuwe gebouw hun werking zullen starten. Daarnaast zal ook ZVC Vilvoorde de sporthal als nieuwe uitvalsbasis gebruiken. Turnkring Excelsior zal naast de sporthal ook de polyvalente zaal gebruiken voor hun dansafdeling. De stedelijke academie voor beeldende kunsten Jan Portaels zal in een van de vergaderzalen lessen organiseren.

De overige beschikbare uren en locaties worden momenteel nog toegewezen aan tal van andere verenigingen die reeds een aanvraag indiende om gebruik te maken van het complex.

Enkele cijfers 

  • Gebouw totaal (incl. ondergrondse parking): 5.608m².
  • Sportzaal: 1.459m².
  • Kijkplatform: 64m².
  • Foyer: 101m².
  • Polyvalente zaal (incl. toog): 222m² - bezetting maximaal 290 personen.
  • Cafetaria (incl. toog) : 173m² - bezetting maximaal 240 personen.
  • 3 lokalen op verdieping (samen): 170m².
  • Ondergrondse parking: 1.460m² - 54 plaatsen.
  • De stad investeert ongeveer 8 600 000 euro in het project.