Nieuwe lokalen voor stedelijke basisschool ’t Groentje

Gepubliceerd op maandag 10 mei 2021 14.30 u.
Maandag 10 mei vond in aanwezigheid van het stadsbestuur de eerste steenlegging van de nieuwbouw en renovatiewerken van stedelijke basisschool ’t Groentje plaats. De werken omvatten zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande ruimtes.

In beide delen komt een ventilatiesysteem zodat alle ruimtes optimaal geventileerd worden.

Dankzij een gefaseerde aanpak van de werken blijft de school ten allen tijde operationeel en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is het einde van de werken gepland rond eind 2022. Kostprijs van hele project bedraagt ruim 3 600 000 euro (excl. btw) en wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door het Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs.

Voor schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs, dierenwelzijn Jo De Ro is het belang van de werken moeilijk te onderschatten: “de afgelopen jaren lag de focus in alle onderwijsnetten in onze stad meestal op extra capaciteit. Dat was en blijft logisch. Het aantal schoolgaande kinderen in het kleuter, lager en secundair onderwijs blijft immers stijgen. Maar naast extra plaatsen, zijn er ook investeringen nodig in bestaande scholen waar er de afgelopen tien jaar steeds meer kinderen zijn ingeschreven in bestaande infrastructuur. Door de sluiting destijds van de wijkschool ’t Abeeltje, verhuisden de kleuters naar ‘t Groentje. De school groeide mede daardoor uit tot de grootste stedelijke basisschool. Alleen volgde de infrastructuur niet. Er kwamen wel containers bij, maar refter, leraarskamer, noch sanitair waren voorzien op de huidige grootte van de school. Dankzij Vlaamse en stedelijke middelen investeren we nu in comfort, ruimte en pedagogisch goede infrastructuur. Zodat de meer dan 450 leerlingen en hun leerkrachten in optimale omstandigheden school kunnen lopen.”

Nieuwbouw kleuters en verbouwing bestaande vleugel

Het bestaande sanitair van het kleuterblok wordt afgebroken en er komt een nieuwbouw in de plaats met 2 ruime kleuterklassen - die door middel van een mobiele akoestische wand tot 1 grote klas kan omgevormd worden -, een zorgklas, berging en nieuw kleutersanitair dat rechtstreeks toegankelijk zal zijn vanaf de kleuterspeelplaats. De oude luifel wordt vervangen door een luifel met lichtkoepels, zodat ook de achterliggende klassen in de bestaande vleugel voldoende rechtstreeks daglicht krijgen.

De voormalige directielokalen van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans worden verbouwd tot lokalen voor de stedelijke basisschool ’t Groentje. Het gelijkvloers wordt een bureel voor de directie, een secretariaat met economaat en sanitair voor andersvaliden. Op de verdieping komt een leraarslokaal met werkplekken en een kitchenette.

In de bestaande vleugel worden een aantal stabiliteits- en verstevigingswerken uitgevoerd. Zo verdwijnt de bestaande muur tussen 2 aanpalende klassen over een lengte van ongeveer 5 meter en wordt in de opening een mobiele akoestische scheidingswand geplaatst. Op die manier kunnen klassen gekoppeld worden en kan er klasoverschrijdend gewerkt worden.

Op de eerste verdieping in de bestaande vleugel wordt een klaslokaal verbouwd tot 2 zorgklassen met tussenliggende mobiele akoestische scheidingswand. Als alles volgens plan verloopt, is deze fase afgerond tegen eind 2021.

Nieuwbouw lagere school

De bestaande vleugel van de lagere school met sanitair, directie en secretariaat wordt afgebroken. Op de vrij gekomen ruimte zal een nieuwbouw met op het gelijkvloers een refter (ca. 250 zitplaatsen) met keuken en berging, kleedruimte, sanitair lagere school, nieuw auditorium met vergaderlokaal en een lift komen. Op de verdieping zal er ruimte zijn voor 4 klassen voor de lagere school en 2 zorgklassen. De lokalen in de nieuwbouwvleugel van de lagere school zijn zo ontworpen dat ze eenvoudig dubbel kunnen gebruikt worden door de stedelijke academie voor muziek, woord en dans. Zo heeft elke klas een aanpalende bergruimte die toegewezen wordt aan de academie en wordt er ook een pianolabo voorzien.

Aanpassingen klassen onder turnzaal en auditorium

Door in de klassen onder de turnzaal nieuw sanitair te plaatsen kunnen deze als onthaalklassen gebruikt worden. In elke klas wordt een afsluitbare sanitaire unit met 2 peutertoiletten en wastafel gebouwd. Bovenop deze sanitaire units zal een mezzanine ingericht worden als rustruimte voor de kleuters. In de laatste fase worden er in het voormalige auditorium van de stedelijke academie een rust-, werk-, en vergaderruimte ingericht voor leerkrachten en personeel.

Tot slot wijst schepen De Ro ook nog op iets zeer actueels: “Met de meer dan drieënhalf miljoen euro investering, wordt er ook geïnvesteerd in een beter ventilatiesysteem. In deze coronatijden, geen onbelangrijk aspect van de werken.”