Heraanleg Rooseveltlaan (Franklin) start op 17 mei

Gepubliceerd op woensdag 12 mei 2021 13.30 u.
Op maandag 17 mei starten de werken voor de heraanleg van de Rooseveltlaan (Franklin). Dit multifunctioneel plein in hartje Vilvoorde ondergaat het komende anderhalf jaar een grondige transformatie, waarbij de zachte weggebruiker een veilige en comfortabele plaats krijgt.

Rondom de volledige laan komen nieuwe fietspaden en worden de voetpaden verbreed. Daarnaast worden de koppen aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand) ingericht als aangename verblijfsruimtes en speelzones.

Verbeteren van fietsinfrastructuur

Stad Vilvoorde wil de verkeersveiligheid en de fietsinfrastructuur verbeteren door rondom de volledige laan de fietspaden te vernieuwen en de voetpaden te verbreden. Ter hoogte van de school en de horecazaken wordt het voetpad zelfs extra breed. Daarnaast worden de fietspaden verplaatst naar de zijde van de gevels. Dit vermindert het aantal kruisende bewegingen van fietsers. Het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) wordt ook onder handen genomen, zodat de bushaltes en fietspaden hier extra ruimte krijgen.

Verhogen van verblijfskwaliteit

De koppen van de Rooseveltlaan (Franklin) aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), worden ingericht als aangename verblijfsruimtes en speelzones. Zo wordt de verbinding met de Mechelsestraat omgevormd tot een horeca- en belevingsplein met waterpartij en fonteinen. Aan de Campionlei (Ferdinand) maakt de ovonde plaats voor een aangename groene speelruimte. De bomen en parkeerplaatsen op het centrale plein blijven behouden.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes bevestigt: “Naast het verhogen van de veiligheid van de fietsers en voetgangers, zetten we in op het verfraaien van de publieke ruimte. Extra ruimte voor sport en ontspanning met uitgebreide groenzones zorgen hier voor een heuse make-over van de Rooseveltlaan, waar de stad zo’n 4 015 352,71 euro voor uittrekt.”

“De westelijke zijde van de Rooseveltlaan wordt een tweede horecaplein, waar de bestaande en hopelijk vele nieuwe uitbaters optimaal van zullen profiteren”, vult schepen voor economie en wijkcontracten, Didier Cortois, nog aan. “Het stukje rijdbaan (Mechelsestraat) verdwijnt om helemaal mee op te gaan in het plein met aangename terrassen en verblijfsruimte voor elkeen.”

Woensdag- en zaterdagmarkt bereikbaar tijdens werken

De heraanleg wordt in meerdere fases uitgevoerd om de hinder voor omwonenden en gebruikers van het plein te beperken. Hierdoor kan de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt zoals gebruikelijk plaatsvinden en blijven de marktkramers vlot bereikbaar. Ook na de werken blijft de markt staan op haar vertrouwde, vaste plek.

“Ik ben bijzonder tevreden dat we dankzij een fijnmazige fasering onze twee succesvolle wekelijkse markten kunnen laten doorgaan. Zo kan de Vilvoordenaar steeds terecht bij zijn vertrouwde marktkramer. Tegelijk blijven ook de handelszaken rondom het plein goed bereikbaar”, vertelt schepen Didier Cortois.

Werken starten in zone vanaf Mechelsestraat tot Nowélei (Jean Baptiste)

De kant van de Guldenschaapstraat in de zone vanaf de Mechelsestraat tot aan de Nowélei (Jean Baptiste) is als eerste aan de beurt. Hier wordt gewerkt tot aan het zomers bouwverlof. Doordat er de afgelopen jaren al veel voorbereidend werk is gebeurd, zullen de werken normaal snel vooruitgaan. De aannemer verwacht alleszins de make-over van de hele laan inclusief het kruispunt met de Hendrik I lei binnen anderhalf jaar af te ronden.

“Dat we de werken starten aan de westelijke kant van het plein is een bewuste keuze”, vertelt schepen Katrien Vaes. “Omwille van corona kunnen er voorlopig toch geen grote evenementen doorgaan en biedt dit ons het ideale momentum om die kant van het plein aan te pakken. Zo zijn we hier nog dit jaar klaar en kunnen we na de jaarwisseling de oostelijke zijde vernieuwen.

Dergelijke werken in het midden van het stadscentrum brengen natuurlijk de nodige hinder teweeg. De werfzone wordt telkens afgesloten voor verkeer. Tijdens de eerste fase is er een lokale omleiding via de Mechelsestraat, de Vlaanderenstraat, de Lange Molensstraat en het Heldenplein of via de Mechelsesteenweg. De Rooseveltlaan (Franklin) aan de school is wel nog bereikbaar. Wanneer hier de 2de fase start, gaat dit deel van de laan dicht en is de vernieuwde 1e fase weer toegankelijk. De winkels en handelszaken die in de werfzone liggen, zijn die periode enkel te voet bereikbaar.

“Tijdens de werken in de eerste fase bekijken we samen met de horeca-uitbaters hoe we hen kunnen toelaten om terrasactiviteiten te organiseren. Zeker in deze al lastige coronatijden engageren we ons ten volle om samen naar oplossingen te zoeken”, benadrukt schepen Cortois.

Kasseien krijgen tweede leven

Ook aan het aspect duurzaamheid werd gedacht bij de werken van de Rooseveltlaan (Franklin). De kasseien die worden opgebroken, krijgen namelijk een tweede leven bij de aanleg van de parkeerplaatsen op de Mechelsesteenweg en de Toekomststraat en voor de blindegeleidelijn. Normaal vormt de gevellijn de blindegeleidelijn, maar omwille van de terrassen voor de horecazaken zal een rij van telkens 3 kasseien naast elkaar de blindegeleidelijn vormen en tegelijk de terraszones afbakenen. Heel wat kasseien verhuizen naar de overkant van het kanaal om te worden gebruikt bij de heraanleg van de Brusselsesteenweg aan Laag-Kassei.

Archeologisch onderzoek

De Rooseveltlaan (Franklin) was tijdens de middeleeuwen een belangrijke locatie voor de stad Vilvoorde. Hier bevonden zich de stadswallen, gracht en Mechelse stadspoort. Om mogelijke restanten van deze middeleeuwse bouwwerken te lokaliseren, worden er tijdens de uitvoering van de werken proefsleuven gegraven ter hoogte van de Mechelsestraat.