In Vilvoorde ‘telt’ iedereen mee - stadsbestuur lanceert mobiliteitsonderzoek per wijk

Gepubliceerd op donderdag 27 mei 2021 14 u.
Op 27 mei 2021 installeerde mobiliteitsbureau Telraam in opdracht van het stadsbestuur in wijk Far-West het eerste telraam van Vilvoorde. Deze volautomatische verkeersteller wordt bij een vrijwilliger in de Olmstraat tegen het raam gemonteerd en verzamelt meetgegevens over het voorbijgaande verkeer.

Maar ook de komende maanden worden in andere wijken van de stad telramen geïnstalleerd. Op die manier telt de Vilvoordenaar letterlijk én figuurlijk mee en geeft hij of zij zo mee vorm aan het mobiliteitsbeleid van de stad. Binnen het kader van dit mobiliteitsonderzoek organiseert de stad ook twee enquêtes, één algemene en één specifiek op scholen gericht.

Samen tellen

Per wijk selecteren we een 10-tal kandidaten waar de bewoners na een workshop zelf hun Telraam zullen installeren”, vertelt schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker. “Telraam is een slimme verkeersteller die alle verkeer dat passeert aan het raam van de bewoner registreert in 4 categorieën: voetganger, fietsers, auto’s en zwaar verkeer. De deelnemende Vilvoordenaars worden zo ‘burgerwetenschappers’ aangezien ze belangrijke info aanleveren voor het mobiliteitsbeleid. Daarnaast leren ze het verkeer in hun eigen straat ook beter kennen”. Deze volautomatische verkeerstellers worden aan de binnenkant van het raam bevestigd met zicht op de straat. Via internet (WiFi) worden de gegevens van alle telramen gebundeld en ter beschikking gesteld van het stadsbestuur en het studiebureau.

Elke mening telt!

Om die verkeerstellingen aan te vullen, lanceert de stad ook twee enquêtes. De eerste focust op het schoolverkeer en is bestemd voor de leerlingen, leerkrachten en ouders van de Vilvoordse scholen. In de tweede enquête kan elke Vilvoordenaar zijn of haar stem laten horen. Voor beide enquêtes wordt ‘Maplix’ gebruikt. Deze gebruiksvriendelijke tool koppelt haar bevraging aan een kaart van Vilvoorde. Elke deelnemer kan er zijn of haar veelgebruikte routes op aangeven en aanduiden waar er mogelijke knelpunten zijn. Beide enquêtes laten ook ruimte om per locatie suggesties te doen om de verkeersveiligheid te verbeteren. “We willen dan ook een warme oproep doen aan de Vilvoordenaar om zijn mening te geven over de trajecten die hij of zij dagelijks aflegt in onze stad”, aldus schepen de Bakker. Beide enquêtes lopen nog tot eind juni.

“Een plan op maat van elke wijk”

Na de tellingen en het studiewerk gaan we aan de slag in alle wijken, van Houtem tot Kassei, van Koningslo tot Far-West” vertelt burgemeester Hans Bonte. “De komende jaren staan er namelijk verschillende grote en kleine vernieuwingsprojecten op de planning. In samenspraak met elke Vilvoordenaar wil het stadsbestuur de openbare ruimte gecoördineerd, wijk per wijk aanpakken, te beginnen met mobiliteit. Maar elke wijk is uniek en verdient een plan op maat. Daarom zetten we in op de eigenheid van alle wijken om onze stad van morgen vorm te geven. Na de zomer zijn Faubourg en Koningslo aan zet.”

Meetellen of deelnemen aan de enquêtes?

Woon jij in Faubourg of Koningslo en wil jij ook graag ‘mee tellen’? De kandidaatstelling voor de telramen vind je op www.vilvoorde.be/telramen. De selectie van de kandidaten zal na 10 juni plaatsvinden en de workshop op 16 juni. Ook voor de andere wijken kan je je aanmelden, de selectie van deze wijken zal pas begin september plaatsvinden, met aansluitend de workshop.

Voor het mobiliteitsonderzoek op maat van elke wijk werkt stad Vilvoorde samen met Telraam, vzw Mobiel 21 en studiebureau Vectris.

Wil jij ondertussen ook al je steentje bijdragen en wil jij als inwoner van Vilvoorde je licht laten schijnen op de mobiliteitssituatie van de stad? De enquêtes vind je op www.vilvoorde.be/mobiliteitsenquete.