Yannick Carrasco en YC5 maken van voormalige loods Focquet sportieve buurtplek

Gepubliceerd op maandag 31 mei 2021 12 u.
Een state- of-the art sportcomplex voor de hele buurt. Een plek om samen te komen, banden te smeden, jongeren te begeleiden en de nodige houvast te bieden.

Maar net zo goed een plek waar buurtbewoners kunnen komen sporten, revalideren of een sportwedstrijd op groot scherm kunnen meepikken. Kortom YCFive is een plek om te verbroederen en verbondenheid te scheppen.

YC5 is als sportorganisatie al enkele jaren bezig met sportactiviteiten voor de Vilvoordse jongeren, maar we voelen dat er nood is aan een permanente infrastructuur. We willen dan ook een stapje verder gaan. Nóg meer inzetten op buurtwerk en kansen bieden door middel van sport in een fijne en comfortabele omgeving. We zorgen niet enkel voor sport en ontspanning, maar nemen ook een sociale en educatieve rol op. Wij dragen bij aan het sociale weefsel en de versterking van de buurt en de communicatie. Een plek waar iedereen uit de buurt, jong en oud zich kan thuis voelen en sporten, leggen Hakim Saifi en Kardo, coördinatoren van YC5, uit.

Hakim vervolgt: “Ik heb samen met heel wat Vilvoordse kinderen en jongeren, waaronder mijn boezemvriend Yannick Carrasco, geleerd dat voetbal een zeer sociale en verbindende functie heeft. Samen wedstrijdjes spelen slaat bruggen tussen kinderen met veel talent en kinderen met minder talent, kinderen uit armere milieus en kinderen uit rijkere milieus, jongeren met Vlaamse roots en jongeren met vreemde roots. De laagdrempelige voetbalpleintjes waren toen en nu nog steeds de plaatsen om echte vriendschappen te sluiten. We zijn blij dat we vandaag met de steun van Yannick onze schouders kunnen zetten onder een project om van de site Focquet een bruisende plek te maken waar jongeren via de sport elkaar kunnen ontmoeten”.

Kersvers Spaans kampioen en Rode Duivel Yannick Carrasco zet mee zijn schouders onder het project. Zijn rol bestaat er in om dit uniek sportcomplex de nodige uitstraling te bezorgen en door zijn regelmatige aanwezigheid bij te dragen tot de werking van het complex.

Als Vilvoordse jongere heb ik zelf vele uren gespendeerd op de Vilvoordse voetbalpleintjes. Daar heb ik samen met de initiatiefnemers van YC5 prachtige herinneringen aan. Ik droom samen met de burgemeester al jarenlang om in mijn thuisstad een ambitieus voetbal- en sportinitiatief te kunnen nemen. Vilvoorde heeft veel talent aan jonge voetballertjes en sporters. Met YC5 proberen we ze extra kansen op ontplooiing te geven. Vooral het samen spelen als één Vilvoordse grote familie is belangrijk. En wie weet kunnen ook de kinderen van vandaag, net als ik, van hun droom een werkelijkheid maken”, aldus Yannick Carrasco.

Stad Vilvoorde is fier dat één van haar bekendste inwoners uit het buitenland zijn thuisstad niet is vergeten. “Of hij nu bij Monaco, Atletico of in China voetbalde, steeds hielden we contact en steevast was er de zoektocht naar een geschikte plaats voor een voetbalschool waar niet-aangesloten kinderen terecht konden. Vandaag zijn we verheugd dat de site Focquet zal omgetoverd worden tot een sportplek. Daarmee hopen we dat deze leegstaande probleemplek – die sinds het vertrek van het bedrijf Focquet stilaan is uitgegroeid tot een stadskanker – omgezet wordt in een bruisende site waar iedereen terecht kan om op één of andere manier van sport te genieten. Dit is niet enkel belangrijk voor de jeugd maar evenzeer voor de stadsontwikkeling: naast De Kruitfabriek, de Loodstuin, een nieuwe basisschool wordt er nu dus ook een ambitieus sportcomplex gerealiseerd. Watersite en de wijk Broek worden stilaan de ‘place to be’ voor jong en oud”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati treedt hem bij: “Inmiddels hebben de medewerkers van YC5 bewezen dat ze op een professionele manier laagdrempelige voetbaltornooien en sportinitiatieven kunnen organiseren. Met dit nieuwe initiatief krijgt Vilvoorde meer dan ooit de kans om uit te groeien tot een ware voetbalstad. Naast Yannick en Dieumerci Ndongala zien we intussen ook jongere spelertjes stilaan de weg vinden naar het profvoetbal. Met YC5 krijgt deze evolutie ongetwijfeld de wind in de zeilen”.