Vilvoordse gemeenteraad wijst op belang gezonde voeding tijdens debat rond mogelijke PFOS-vervuiling

Gepubliceerd op woensdag 30 juni 2021 9.30 u.
Tijdens de gemeenteraad van 28 juni 2021 werd heel wat aandacht besteed aan de problematiek van mogelijk vervuilde gronden met PFOS. Burgemeester Hans Bonte wees op de informatie die de stad hieromtrent ontving van de Vlaamse overheid, het Agentschap Zorg en Gezondheid en OVAM.

Vilvoorde moet op basis van een doorgestuurde kaart met potentieel vervuilde gronden tegen half juli feedback geven aan de Vlaamse overheid. De stadsdiensten kunnen de kaart aanvullen met andere potentieel vervuilde gronden of motiveren waarom de doorgestuurde kaart met eventuele verontreiniging moet aangepast of bijgestuurd worden. Parallel hiermee maakt de Brandweerzone Vlaams-Brabant West een overzicht op van plaatsen waar in het verleden een kazerne stond en/of waar met PFOS-houdend schuim werd geblust.

Het stadsbestuur wil de oproep van de Vlaamse overheid herhalen en wijst op het belang van gezonde voeding en de voedingsdriehoek in het bijzonder. Het komt er concreet op neer dat het altijd aangewezen is om diverse voedselbronnen te gebruiken bij het samenstellen van voeding. Een gediversifieerd groentenaanbod hoort daarbij. Om maximaal eventuele risico’s te vermijden, is het aangewezen om in de nabijheid van potentieel verontreinigde terreinen – zoals oude fabriekssites – niet uitsluitend groenten te consumeren uit de eigen tuin of uitsluitend eieren te consumeren van de eigen kippen. Deze gouden regel geldt altijd en overal, maar wordt vandaag door de gezondheidsminister opnieuw onder de aandacht gebracht. Deze voorzichtigheid wordt vooral verwacht van mensen die in de directe omgeving wonen van deze oude te saneren sites.

Als oude industriestad telt Vilvoorde heel wat potentieel met PFOS vervuilde industriële sites. Vooral in de zone BUDA die zich uitstrekt over Vilvoorde, Machelen en Brussel loopt er sinds jaar en dag een grondig reconversieprogramma met als doel vervuilde gronden te saneren. Stad Vilvoorde vraagt dringend bijkomende metingen van OVAM teneinde duidelijkheid te krijgen over de al dan niet aanwezigheid van PFOS-vervuiling. Ook de grondeigenaren worden aangemoedigd om dit te onderzoeken. Zo werd ook de minister van Defensie door het stadsbestuur aangeschreven om na te gaan waarom de Vlaamse overheid van oordeel is dat de volledige kazerne Houssiau waarschijnlijk bevuild is met PFOS.