Tijdelijke invulling na afbraak sociale woningen Duchéhof (Maurits)

Gepubliceerd op woensdag 29 september 2021 13.30 u.
Aannemer Viabuild startte op 20 september, in opdracht van de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting (IVMH), met de sloop van 24 sociale woningen in het Duchéhof (Maurits). Deze woningen waren te verouderd en worden daarom gesloopt.

Voorlopig wordt er geen nieuwbouwproject op de vrijgekomen percelen voorzien, maar het is wel de bedoeling op langere termijn opnieuw sociale woningen op deze gronden te bouwen.

Om de braakliggende gronden in de tussentijd toch nuttig te gebruiken, zal een tijdelijke invulling voorzien worden onder de vorm van bijvoorbeeld sport- en spelelementen. De exacte invulling van de gronden moet nog bepaald worden, maar IVMH en stad Vilvoorde benadrukken dat het de bedoeling is de ruimte ten dienste te stellen van de buurt. Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “We willen de tijdelijke percelen ten volle benutten door in te zetten op gemeenschapsinfrastructuur en openbare buitenruimte, zo creëren we een aangenamere buurt en verhogen we de leefbaarheid in de wijk.”

Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati vult aan: "De sloop kwam er na een lang traject waarbij de erfgoedwaarde van de hele wijk nauwgezet werd bekeken en een toekomstvisie voor de zone rond het Duchéhof (Maurits) werd uitgetekend. De afbraak van deze woningen is slechts een eerste stap in de herwaardering van de wijk, zodat die net als 100 jaar geleden opnieuw een voorbeeld wordt.