Nieuwe coronamaatregelen vanaf 1 oktober

Gepubliceerd op donderdag 30 september 2021 15.40 u.
Op 17 september besliste het Overlegcomité om vanaf 1 oktober een aantal maatregelen verder aan te passen.

Omdat er grote verschillen zijn in besmettings- en vaccinatiegraad werden de gewesten uitgenodigd om bepaalde maatregelen, zoals het Covid safe ticket, verder uit werken. Aangezien deze verdere uitwerking uitblijft, heeft de Vilvoordse crisiscel volgende beslissingen genomen:

  • Het sluitingsuur voor de horeca vervalt.
  • Discotheken, dancings en nachtclubs mogen opnieuw open op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket gebruikt wordt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.
  • In de publiek toegankelijke ruimtes van de stadsgebouwen blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Het stadsbestuur roept andere dienstverlenende instanties (politiezone Vilvoorde-Machelen, mutualiteiten, bpost,…) op om deze maatregel ook te behouden.
  • Aangezien er nog geen beslissing werd genomen door de Vlaamse overheid rond het Covid Safe Ticket, zal het college van burgemeester en schepenen zich tijdens de zitting van 4 oktober buigen over het al dan niet gebruik ervan bij evenementen in de eigen infrastructuur. Het stadsbestuur roept de Vlaamse Regering op om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen voor lokale verenigingen en organisaties in de rand over het gebruik van het Covid Safe Ticket.
  • De mondmaskerplicht in de secundaire scholen vervalt. Scholen mogen evenwel zelf beslissen het dragen van een mondmasker alsnog te verplichten indien de vaccinatiegraad in de school onvoldoende hoog is. Scholen zullen versterkt inzetten op de ventilatie van de klassen.

Burgemeester Hans Bonte: “In tegenstelling tot de meeste steden en gemeenten in Vlaanderen kent onze stad een stabilisatie van de besmettingscijfers. Niettegenstaande de toename van de vaccinatiegraad moeten we voorzichtig blijven. Ik roep iedereen dan ook op om blijvend aandacht te hebben voor voldoende ventilatie en handhygiëne. Ook het dragen van een mondmasker blijft in veel gevallen zinvol. Om ons lokaal vaccinatiebeleid te versterken, vragen we snel duidelijkheid van de Vlaamse overheid over het Covid safe ticket.”

Voor de meest recente maatregelen kan men steeds terecht op www.info-coronavirus.be/nl/.