Telling eerstelijnszone Bravio - nieuwe stap in strijd tegen dak- en thuisloosheid

Gepubliceerd op donderdag 17 maart 2022 9.15 u.
Een kwalitatieve en betaalbare woning is een grondrecht voor iedereen. Anno 2022 is het onaanvaardbaar dat er nog mensen dak -of thuisloos zijn. Vilvoorde zet daarom in op de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thuisloosheid kent vele gezichten. We denken snel aan mannen die op bankjes en in parken de nacht doorbrengen, maar de problematiek gaat verder dan enkel deze specifieke groep. Het gaat ook om alleenstaande ouders die noodgedwongen inwonen bij familie en vrienden omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden na een scheiding, jongeren die verhuizen van de ene sofa naar de andere na een relatiebreuk met hun ouders, mensen die in kraakpanden of onvergunde woningen zonder huurcontract verblijven omdat ze geen betaalbare woning vinden.

Om een effectief beleid ter preventie en bestrijding van dak- en thuisloosheid op te zetten, was het eerst en vooral nodig de problematiek op een zo correct mogelijke manier in beeld te brengen. Met dank aan de Koning Boudewijnstichting werd in oktober 2021 een wetenschappelijk onderbouwde telling georganiseerd in eerstelijnszone BraVIo (Vilvoorde, Machelen, Kampenhout, Steenokkerzeel en Zemst). Ondersteuning hierbij gebeurde door LUKAS KU Leuven, centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy, die voordien al soortgelijke tellingen organiseerden in o.a. Gent en Leuven.

Vilvoorde organiseert al sinds 2013 nachtopvang voor dakloze mannen tijdens de wintermaanden in samenwerking met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). In 2021 werd samen met het CAW een lokaal daklozenoverleg opgestart met als doel de hulp aan dak- en thuislozen te verbeteren. Er wordt ingezet op noodopvang voor mensen met een acute woonnood en huisvestingsprojecten voor jongvolwassenen met een verleden in de jeugdhulp. Hiervoor lopen samenwerkingen tussen verschillende welzijnspartners. Er zal worden geïnvesteerd in de bouw van nieuwe noodwoningen en verschillende mogelijkheden rond de methodiek Housing First worden onderzocht.

Naast het zoeken van oplossingen voor mensen die dak- of thuisloos zijn, zal in de toekomst ook meer worden ingezet op de preventie van dak- en thuisloosheid door het vroegtijdig opsporen van problemen en het intensifiëren van de samenwerkingen over verschillende stadsdiensten en organisaties heen.

De resultaten van de telling zullen gebruikt worden als verdere leidraad om de al bestaande werkingen te evalueren en nieuwe initiatieven te verkennen en op te starten. De uiteenlopende profielen van mensen die naar voor komen uit de telling bevestigen dat dak- en thuisloosheid een complex probleem is waarvoor er niet één enkele oplossing is. Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: “Het antwoord op die complexiteit zal liggen in een veelheid van acties en maatregelen en goede samenwerking tussen alle betrokken actoren. De stad wenst hierin het voortouw te nemen en roept alle spelers in het landschap van welzijn en wonen dan ook op om de handen in elkaar te slaan en samen te werken aan een kwalitatieve thuis voor iedereen.”