Stadsbestuur overhandigt grond aan Henry Mentink voor zijn actie ter behoud van de aarde

Gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022 14 u.
De aarde beschermen door ze op de werelderfgoedlijst van Unesco te plaatsen. Met deze ludieke actie probeert Nederlander Henry Mentink uit Varik aandacht te vestigen op de kwetsbaarheid van onze planeet. Op 22 april, de dag van de aarde, startte hij met kruiwagen aan zijn tocht.

Hij wil deze persoonlijk tot bij Unesco in Parijs brengen en vult zijn kruiwagen met zakjes grond van de vele mensen en organisaties die hem hierin steunen.

Op 4 mei wandelde Henry van Mechelen tot Vilvoorde en ondersteunde de stad hem door een stukje grond van Vilvoorde mee te geven. Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “In Vilvoorde staat klimaatbeleid hoog op de agenda en beseffen we welke enorme uitdagingen op ons afkomen. Door onze historisch industrieel verleden beseffen we zeer goed hoe kwetsbaar ons grondgebied is en we merken dit door de historische vervuilingen waar we nog dagelijks mee geconfronteerd worden in onze snel groeiende stad.”

Burgemeester Hans Bonte vult aan: “Door er bewust mee bezig te zijn evolueren we stap voor stap naar een betere, klimaat robuuste en gezondere stad die klaar is voor morgen. We geven dan ook met plezier een stukje grond van Forges de Clabecq, één van onze oude industriële sites, mee met Henry als ondersteuning om te benadrukken dat onze stad volop wil meewerken aan de bescherming van de aarde door hier lokaal actie te ondernemen. Dit vraagt een grote aanpassing in de manier hoe we met onze omgeving omgaan en vraagt ook een inspanning van iedereen om hieraan te werken.”

Schepen Paredis concludeert: “We lopen graag een stukje mee met Henry in zijn krui-tocht naar Parijs, maar we blijven zelf elke dag stappen zetten voor een betere stad als stukje van een gezonde en veerkrachtige planeet.”.