Vilvoorde is van jou: meer dan 1 000 verzamelde ideeën in de eerste drie wijken

Gepubliceerd op dinsdag 14 juni 2022 10.30 u.
Eerste ingrepen worden uitgevoerd in Faubourg vanaf zomer 2022.

In september 2021 lanceerde stad Vilvoorde “Vilvoorde is van jou. Maak er iets van”. Met dit participatietraject zet de stad in op mooiere, groenere en verkeersveiligere wijken. Tijdens het drie jaar durende participatietraject komen de acht Vilvoordse wijken aan bod. Dit schooljaar waren dat Faubourg, Koningslo en Houtem. Hier verzamelde de stad meer dan 1 000 ideeën om er de mobiliteit en de publieke ruimte te verbeteren. Om deze ideeën te filteren, werd er daarna in elke wijk samen met twee wijkpanels beslist waar de wijk de meeste nood aan heeft. Nu is het aan de stad om dit uit te voeren. De eerste ingrepen worden gepland in de eerste wijk, Faubourg, vanaf de zomer van 2022.

Elke wijk krijgt eenzelfde participatietraject dat bestaat uit vier fases. In de eerste fase – de ideeënfase - verzamelt de stad zoveel mogelijk ideeën van de wijkbewoners. Dit gebeurt online via mijn.vilvoorde.be - het digitale platform van de stad. Daarnaast organiseert de stad in elke wijk een ideeënmarkt waar de wijkbewoners in gesprek gaan met experts van de stad. Vervolgens gaan per wijk twee wijkpanels met de verzamelde ideeën aan de slag: een bewonerspanel en een verenigingenpanel. In de projectfase en de planfase werken zij de ideeën samen met de stad uit tot concrete actiepunten. De uitvoering van de geselecteerde en uitgewerkte ideeën neemt de stad op zich. Elk schooljaar komen 3 wijken aan bod.

De eerste drie wijken aan zet

Faubourg beet de spits af en doorliep als eerste wijk het participatietraject tot aan de uitvoeringsfase. Later dit jaar worden ook in Koningslo en Houtem de geselecteerde actiepunten voor die wijken uitgevoerd. “Dat het participatietraject meer dan 1000 ideeën voor drie wijken opleverde, is fantastisch. Deze ideeën vormden op hun beurt de bouwstenen voor een doordacht wijkcirculatieplan en voor een actieplan om de publieke ruimte in elke wijk te verbeteren”, aldus schepen van economie en wijkcontracten, Didier Cortois. “We sloegen de handen in elkaar met twee soorten wijkpanels die de ideeën mee selecteerden en verder uitwerkten. Aan het einde van de eerste drie fases voorzien we voor elke wijk een wijkkrantje en een openluchtexpo. Zo informeren we de wijkbewoners over de geplande ingrepen en houden we iedereen betrokken bij hun vernieuwde wijk.” Op 11 juni startte de eerste openluchtexpo in Faubourg, aan de Fresiaweg. Tussen 14 en 16 uur waren alle wijkbewoners welkom om in gesprek te gaan met de aanwezige experts. De openluchtexpo blijft nog enkele weken staan voor de wijkbewoners die er bij niet konden zijn.

Verstandig mobiel in Faubourg

In Faubourg verzamelde de stad meer dan 300 ideeën om de mobiliteit en de publieke ruimte in de wijk te verbeteren. “Tijdens de samenkomsten van de wijkpanels werd de mobiliteit in Faubourg uitvoerig besproken. Dit resulteerde in een wijkcirculatieplan dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen uit de buurt”, vertelt Barbara de Bakker, schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur. “Een ruime zone 30, met extra snelheidsremmende maatregelen, in combinatie met het invoeren van éénrichtingsstraten en fietsstraten zal in Faubourg zorgen voor meer verkeersleefbaarheid en -veiligheid. Daarnaast wordt het onveilige kruispunt aan de spoorwegondergang sterk vereenvoudigd tot een fietszone waar het gemotoriseerd verkeer te gast is.”

De publieke ruimte in Faubourg

In de eerste plaats krijgt de publieke ruimte van de volledige wijk een grondig (groen)onderhoud. Daarnaast schoven de wijkpanels vier belangrijke locaties naar voren met telkens enkele belangrijke ingrepen. Zo komt er in park Hazeweide een nieuwe speeltuin, wordt de kiosk opgewaardeerd tot ontmoetingsruimte en krijgt de dierenweide een opfrisbeurt. Daarnaast voorziet de stad er nieuwe sportvoorzieningen en legt ze er de centrale ontmoetingsplek opnieuw aan. De ingang van het buurtparkje in de Wipstraat wordt beveiligd en het parkje krijgt nieuwe voetbalgoaltjes en zitbanken. Het Windmolenplein wordt grondig opgekuist en voorzien van nieuwe bomen, een zitbank en een picknicktafel. Ten slotte wordt een deel van het Bloemenplein ingericht als een speelstraat met een spelparcours dat ruimte voorziet voor steps en skateboards. Om zijn naam eer aan te doen, worden ook nieuwe bloemen en bomen geplant.

“Voor een mooier, groener en verkeersveiliger Vilvoorde van morgen”
Het resultaat uit de eerste drie wijken is veelbelovend, want met meer dan 1000 ideeën doen we heel wat beter dan vergelijkbare steden en gemeenten in Vlaanderen”, vertelt burgemeester Hans Bonte. “Het is duidelijk dat de wijkbewoner zich aangesproken voelt om zijn/haar ideeën met ons te delen en samen werk te maken van mooiere, groenere en verkeersveiligere wijken. Nu is het aan de stad om de geselecteerde ideeën uit te voeren. De ingrepen in Faubourg staan gepland vanaf deze zomer. De uitvoering van de ingrepen voor Koningslo en Houtem komen op de planning in het najaar van 2022.” In dit participatietraject ligt de focus op de mobiliteit en de publieke ruimte van de acht wijken van Vilvoorde. Duurzaamheid vormt daarbij de rode draad in het hele verhaal.

Na de zomer wordt de draad weer opgepikt

Niet alleen in Faubourg is de fase van de wijkpanels afgerond, ook in Koningslo en Houtem liggen de afgesproken plannen op tafel. Tijdens de zomervakantie neemt het stadsbestuur hierover finale beslissingen. In het najaar van 2022 worden de bewoners van Koningslo en Houtem uitgebreid toegelicht over de geplande ingrepen in hun wijk met een wijkkrantje en een openluchtexpo. Daarnaast start in september 2023 met Far-West de vierde wijk. Tijdens deze beleidsperiode (tot oktober 2024) komen alle acht wijken van Vilvoorde aan bod.

  • Oproep: woon jij in Faubourg en ben je benieuwd naar de ingrepen voor jouw wijk? Bezoek dan zeker de openlucht expo aan de Fresiaweg vanaf 11 juni.
  • Oproep: woon jij in Far-West? Houd dan zeker vanaf september je brievenbus goed in de gaten, deel je idee op mijn.vilvoorde.be of kom naar de ideeënmarkt.