21 september: Internationale Dag van de Vrede - stop de kernwapendreiging

Gepubliceerd op maandag 19 september 2022 9 u.
21 september is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Naar aanleiding van deze gelegenheid hangt stad Vilvoorde de vredesvlag uit. Met dit symbool vragen we aandacht voor de internationale strijd tegen kernwapens.

In 2022 werden we opnieuw geconfronteerd met een sterk stijgende kernwapendreiging. Naast het feit dat er vandaag de dag nog steeds méér dan 13 000 kernwapens opgesteld staan in de wereld, tonen de openlijke dreigementen met het inzetten van kernwapens binnen het conflict tussen Oekraïne en Rusland dat het gevaar dat uitgaat van deze massavernietigingswapens voor mens en planeet heel reëel is.

Door de vredesvlag uit te hangen vragen we aan België om hierin het goede voorbeeld te geven en mee het antwoord te promoten tegen deze dreiging: het VN verbodsverdrag tegen kernwapens. Dit verdrag trad op 22 januari 2021 in werking, waardoor kernwapens nu officieel illegaal zijn onder het internationaal recht (zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens). Ons land heeft zich jammer genoeg nog steeds niet aangesloten bij dit verdrag. Sterker nog, België zet zijn plannen voort om tussen 2022 en 2024 de kernbommen van de Verenigde Staten in het Limburgse Kleine-Brogel te vervangen door een nieuwe, accuratere en bijgevolg meer inzetbare variant. Het verhogen van de inzetbaarheid van kernwapens wordt door experten gezien als een uiterst gevaarlijke evolutie.

Daarom spreekt het stadsbestuur, samen met andere Belgische steden en gemeenten, zich op de Internationale Dag van de Vrede uit door te vragen dat de regering het VN-verdrag voor een Verbod op Kernwapens ondertekent en werkt aan een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

Meer info op www.dagvandevrede.be.