Stad Vilvoorde maakt werk van energiebesparende maatregelen

Gepubliceerd op vrijdag 30 september 2022 9.30 u.
De hoge energieprijzen laten niemand koud, ook het Vilvoords stadsbestuur niet. Met een reeks energiebesparende maatregelen wil de stad het goede voorbeeld aan haar burgers geven. De verwarming gaat 2,5°C omlaag en de openbare verlichting gaat ’s nachts uit.

Op 2 september lanceerde de Vlaamse Overheid een inspiratiegids rond energiebesparende maatregelen voor lokale overheden. Stad Vilvoorde ging hiermee aan de slag en onderzocht de haalbaarheid van de verschillende maatregelen voor haar dienstverlening. Burgemeester Bonte: “Ook bij deze nieuwe crisis, na twee zware coronajaren en de opvangcrisis van Oekraïense vluchtelingen, is het noodzakelijk dat we de handen in elkaar slaan. Elke uitgespaarde euro op de energiefactuur is niet alleen belangrijk in onze strijd voor een duurzaam klimaat, maar voelen we meer dan ooit in onze portemonnee. De maatregelen die het stadsbestuur neemt, kan elke burger thuis toepassen om de stijgende factuur het hoofd te bieden.

En dat het ook voor de stad nodig is om maatregelen te nemen tonen de cijfers aan. Schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro: “Als we de kosten voor gas en elektriciteit vergelijken met dezelfde periode van 2021 zien we een stijging met meer dan 850 000 euro en 2022 is nog niet gedaan. Die stijging is in elk beleidsdomein te voelen. Zo stijgt de kost voor verlichting en verwarming in het gewoon stedelijk basisonderwijs van bijna 96 000 euro naar 205 000 euro. De stad heeft wel een beetje reserve om deze stijgingen op te vangen, maar ingrijpen is nu noodzakelijk en alle diensten moeten hierin hun steentje bijdragen.”

-1°C = -7% energie

Het verlagen van de temperatuur met 1°C levert ongeveer een energiebesparing van 7% op. Omdat verschillende studies uitwezen dat 19°C nog net binnen de comforttemperatuur ligt, verlaagt de stad de temperatuur van 21,5°C naar 19°C in haar stedelijke gebouwen. Dat levert een energiebesparing van ongeveer 17,5% op. Van de administratieve centra, het stadhuis, de stedelijke scholen, de bibliotheek tot cc Het Bolwerk, iedereen draagt zijn steentje bij. Omdat elk gebouw anders is, wordt de precieze aanpak per gebouw verder onderzocht, net als het verder delen van energie tussen de verschillende stedelijke gebouwen. De stad wordt in haar zoektocht naar energie-efficiëntie bijgestaan door externe expertise. Intern schakelt de stad haar werknemers in om onopgemerkte energievreters te melden en aan te pakken, zoals verlichting die ’s nachts blijft branden, en installeert ze timerschakelaars om permanente toestellen tijdens het weekend uit te schakelen.

Openbare verlichting gaat in de week ’s nachts uit

Stad Vilvoorde zal, in overleg met Fluvius en Sibelgas, ’s nachts maximaal de openbare verlichting doven. De exacte uren zijn afhankelijk van de beslissing van de Vlaamse Overheid en de technische haalbaarheid.

Schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes: “Het doven van de openbare verlichting bespaart de stad naar schatting 500 000 euro per jaar, een vermindering van ongeveer 40% energieverbruik op de factuur. We roepen de Vlaamse Overheid op om in heel Vlaanderen een uniform verlichtingsbeleid te hanteren.”

Sportief blijven in Vilvoorde

Stad Vilvoorde telt meer dan 100 verenigingen die elk op hun eigen manier belangrijke pijlers zijn van het sociale weefsel van de stad. Om de gebruikers van de stedelijke infrastructuur en de andere Vilvoordse verenigingen te ondersteunen, organiseert de stad een infomoment om de verschillende maatregelen te bespreken en tips aan te reiken waar verenigingen zelf mee aan de slag kunnen. De kernboodschap blijft altijd: zuinig omspringen met de beschikbare energie!

Ook in de stedelijke sportinfrastructuur zal de temperatuur verlaagd worden in functie van de activiteiten die erin georganiseerd worden. Douches blijven beschikbaar, maar ook daar wordt de temperatuur aangepast. Voor het water van het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje verandert er niets, zij volgen immers al jaren de minimaal aangewezen temperatuur van 26°C voor zwemwater. 

“Het is onze maatschappelijk verantwoordelijkheid om samen te zitten met onze verenigingen en organisaties en hen te sensibiliseren voor een efficiënter energieverbruik. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het verenigingsleven en het sportgebeuren niet stilvallen. Vooral in moeilijke tijden is het belangrijk dat mensen elkaar kunnen blijven ontmoeten en steunen”, zegt schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati.

Wat met eindejaar?

Ook tijdens de feestdagen neemt de stad haar verantwoordelijkheid op. De spiegeltent wordt helaas geschrapt vanwege de hoge energiekosten, o.a. door de verwarming met generatoren. Maar de stad onderzoekt de mogelijkheid om toch een basisaanbod aan feestelijkheden te kunnen aanbieden. Een mogelijk uitvalsbasis is cc Het Bolwerk. Schepen voor economie en wijkcontracten Didier Cortois: “We kijken ook zeker naar de luifel op de Grote Markt en mogelijke andere activiteiten in open lucht zodat de Vilvoordenaar toch de weg vindt naar het centrum. Op die manier proberen we onze horeca en lokale handel zoveel mogelijk te ondersteunen.”

In alle wijken wordt de LED-kerstverlichting behouden. Deze zijn laag in verbruik en zullen slechts een beperkt aantal uren per dag branden. Hiermee wil de stad op een energiezuinige manier toch de kerstsfeer in de straten behouden.

Energiepunt Vilvoorde als centraal aanspreekpunt tijdens de energiecrisis

De stad biedt al een aantal jaar ondersteuning en renovatiebegeleiding aan inwoners die hun woning energiezuinig willen maken. Deze ondersteuning wordt van nu af aan gebundeld aangeboden via het energiepunt Vilvoorde. Je kan hier terecht voor verschillende zaken: advies over je energiefactuur, een energieaudit, een warmtescan, renovaties die nuttig zijn voor jouw woning en hulp bij het aanvragen van de juiste subsidies en premies. De stad werkte deze dienstverlening uit samen met enkele partners. De woonexperts van 3Wplus leveren bouw- en verbouwadvies, de medewerkers van SAAMO zijn dan weer experten in werken met kwetsbare doelgroepen en in de verschillende wijken aan de slag als aanspreekpunt.

Tijdens deze energiecrisis schakelt het energiepunt Vilvoorde nog een tandje hoger en wordt de samenwerking met het Sociaal Huis versterkt. Zo kan het energiepunt de mensen optimaal ondersteunen en hen waar nodig doorverwijzen. Iedereen kan dus op een laagdrempelige manier advies en steun zoeken bij het energiepunt Vilvoorde.

In de huidige crisis is de stijgende energierekening ook voor heel wat Vilvoordse gezinnen een grote kopzorg. Het energiepunt Vilvoorde biedt elke Vilvoordenaar laagdrempelig advies om ervoor te zorgen dat hun woning, niet enkel tijdens deze crisis, maar ook naar de toekomst toe klaar is voor efficiënt en duurzaam energiegebruik”, benadrukt schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti vult aan: “Het energiepunt Vilvoorde is er ook om Vilvoordenaars die vragen hebben over hun energiefactuur of hun energieverbruik te informeren en te helpen waar kan of ze te begeleiden naar de juiste hulplijnen. Heel wat gezinnen kunnen hierdoor geholpen worden maar vinden vaak zelf de weg niet. Het is essentieel dat deze mensen via dit centraal aanspreekpunt de juiste informatie vinden.”

Je kan het energiepunt bereiken via tel.: 02 255 47 56 of energiepunt@vilvoorde.be. Meer informatie over het energiepunt Vilvoorde vind je op www.vilvoorde.be/energiepunt.