Dakherstellingswerken ter bescherming van koor kerk Sint-Antonius Abt

Gepubliceerd op dinsdag 4 oktober 2022 11 u.
In 2017 stelde de stad een beheersplan op voor de kerk Sint-Antonius Abt in Houtem. Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar en is een langetermijnvisie waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn om de erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed te behouden.

Dankzij het goedgekeurd beheersplan kunnen erfgoedpremies bekomen worden voor de werken die er in opgenomen zijn.

De voorbije jaren werd de centrale verwarmingsinstallatie vernieuwd en werd de proefrestauratie van de stenen vloeren uitgevoerd (2018), het dak van de sacristie hersteld en de inkompoort gerestaureerd (2019). Tijdens deze dakherstellingswerken werd vastgesteld dat het dak van het koor in slechte staat is. In afwachting van herstelling werd een tijdelijke bescherming aangebracht.

De eigenlijke herstellingswerken aan het koor zullen in oktober starten. De volledige dakbedekking zal daarbij vernieuwd worden, waar nodig wordt ook het daktimmerwerk hersteld en er worden nieuwe hanggoten en regenwaterafvoeren voorzien in koper. Tegelijk worden ook de galmborden in de toren vervangen.

Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati: “De kerk in Houtem is een echt monument met nood aan structurele renovatie. We zijn ontzettend blij dat we de nodige middelen kunnen vrijmaken om dit monument verder te beschermen zodat komende generaties hier ook nog van kunnen genieten. Op deze manier trachten we ons onroerend erfgoed in stand te houden.”

De uitvoering van de werken zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 2 maanden duren. De kostprijs van de werken bedraagt 84 706,66 euro incl. BTW. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende voor deze werken een erfgoedpremie toe van 43 308,30 euro.