20 jaar Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit

Gepubliceerd op woensdag 19 oktober 2022 13 u.
In de herfst van 2002 werd, onder impuls van toenmalig schepen Magda Van Stevens, de Vilvoordse Raad voor Internationale Solidariteit (VRIS) opgericht.

Al 20 jaar leveren vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en individuele burgers, gevraagd of op eigen initiatief, adviezen aan het stadsbestuur over alles wat met ‘ontwikkelingssamenwerking’ en ‘internationale solidariteit’ te maken heeft.

Vele tientallen projectvoorstellen werden gescreend. Zo liet de VRIS liet haar stem horen over de opvang van jonge vluchtelingen, de meerjarenbegroting over de nieuwe stedenband met Al Hoceima (Marokko). De VRIS doet voorstellen voor concrete acties in de stad rond globale thema’s als eerlijke handel en de klimaatopwarming.

De VRIS organiseert ook activiteiten voor een ruimer publiek: een wereldfeest, debat, gespreksnamiddag, een stille wake en trok mee aan de kar van ‘Vilvoorde FairTradeGemeente’. Elke zes jaar, vóór de gemeenteraadsverkiezingen, delen ze hun voorstellen in een memorandum met de politieke partijen.

Voorzitter van de VRIS, Erik Van Mele: “Naar aanleiding van deze 20e verjaardag willen we een actueel thema in de aandacht brengen. In mei organiseerden we een interne reflectie rond ‘dekolonisatie’. Is onze inzet voor mensen die het elders in de wereld moeilijk hebben ook een subtiele vorm van kolonisatie? Wat verstaan we onder ‘ontwikkeling’ en is die ‘samenwerking’ wel horizontaal en respectvol? Denken we dat we het beter weten dan de lokale mensen omdat we wat geld kunnen sturen?”

Maar misschien is de problematiek veel ruimer dan de steun die de stad verleent aan projecten in verre landen. Een foto of buste van Leopold II in de kelder zetten is een belangrijk statement. Maar hoe divers is het ambtenarenkorps? Hebben vooroordelen nog steeds ongewenste effecten? Wie heeft gemakkelijk toegang tot subsidies en wie niet? Op vrijdag 21 oktober wil de VRIS haar ervaringen delen, de eigen werking kritisch bekijken en in gesprek gaan met externe en lokale experten, en met alle aanwezigen.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: “Al 20 jaar kunnen we rekenen op de expertise van de VRIS in alle materies die te maken hebben met internationale solidariteit. Onze financiële middelen zijn beperkt, maar op basis van de ontvangen adviezen zetten we die zo efficiënt mogelijk in. We zoeken extra middelen om de stedenband met Al Hoceima concreet te maken en een echte uitwisseling van ervaringen op te zetten waar beide steden beter van worden. De inspiratie uit het debat dat de VRIS lanceert, is daarbij zeer nuttig.”

Wie graag aan het debat wil deelnemen, is welkom op vrijdag 21 oktober om 19.30 uur in de zaal van VOC-huisvandeMens, Geldersstraat (Frans) 21.

Meer informatie: Erik Van Mele, 0478 40 93 77.