Vertraging voor waterpartij Rooseveltlaan (Franklin)

Gepubliceerd op vrijdag 25 november 2022 14 u.
Op het gedeelte Rooseveltlaan (Franklin) tussen de Mechelsepoort en Geldersstraat (Frans) had vandaag al water moeten stromen. Helaas liep het deze zomer mis met de aanleg van de 800 m² grote waterpartij met fontein.

Betonnen vloer niet conform ontwerp en kwaliteitseisen 

Vlak voor het bouwverlof, op dinsdag 5 juli, werd de betonnen vloerplaat voor de waterpartij gestort. Na uitvoering van de werken bleek deze totaal niet de juiste hellingen en afwerkingsniveau te hebben. De aannemer ondernam in augustus meerdere pogingen om het beton aan te passen en te polieren. Helaas zonder positief resultaat, waardoor het stadsbestuur de uitgevoerde werken afkeurde en de opbraak en aanleg van een nieuwe vloerplaat eiste. 

Gerechtsdeskundige aangesteld

De firma, die in opdracht van de hoofdaannemer de betonstort voor de vloerplaat uitvoerde, verzette zich tegen de ingebrekestelling. De hoofdaannemer ziet zich bijgevolg genoodzaakt een juridische procedure in te zetten. Een gerechtsdeskundige zal een technisch advies opmaken, waarna de Rechtbank van Eerste Aanleg een uitspraak kan doen. 

Belevingsplein hopelijk tegen de zomer klaar

Naar verwachting volgt een uitspraak pas in het voorjaar van 2023. Indien hierna meteen actie kan ondernomen worden, kunnen de waterpartij en de verblijfsruimte errond komende zomer openen. “Het waterelement is een van onze speerpunten binnen de heraanleg van de Rooseveltlaan (Franklin) en een verwijzing naar de vroegere drinkplaats aan de Mechelsepoort,” vertelt schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes. “Het is erg jammer dat we hiermee nu niet verder kunnen, maar de stad kan een werk dat niet voldoet aan de opgelegde voorwaarden onmogelijk goedkeuren om dan binnen enkele jaren alsnog opnieuw te moeten beginnen. Ik hoop van harte om hier volgende zomer kinderen te zien spelen.” 

Begin 2023 start laatste fase van het project

De werken aan de Rooseveltlaan (Franklin) zitten momenteel in de voorlaatste fase. Tot aan de kerstvakantie wordt de zone tussen Hendrik l-lei en Trooststraat samen met de Toekomstraat verder afgewerkt. In de eerste helft van 2023 staat de vernieuwing van de noordoostelijke pleinzijde op de agenda. 

Deze laatste fase voorziet ook in de heraanleg van de aansluiting met de Campionlei (Ferdinand) en de Bolwerkstraat. De ovonde maakt plaats voor meer groen met een recreatieve zone én het standbeeld van het Brabants trekpaard, gekend als ons ‘Jean-Luckse’, krijgt een nieuwe plek,” aldus nog schepen Vaes.