Vilvoords stadsbestuur herbekijkt ten gronde beleid rond wijkcirculatieplannen

Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023 19 u.
Het Vilvoords stadsbestuur trekt volop de kaart van de vernieuwing en dat is zichtbaar: op heel wat plaatsen in Vilvoorde zijn werken bezig.

De werken aan de Stationlei en het Heldenplein zijn volop in uitvoering, maar hebben vertraging opgelopen door de problemen bij aannemers tijdens de COVID-, energie- en materialencrisis. Intussen staat ook de grondige facelift van de Rooseveltlaan (Franklin) in de steigers.

Deze ingrijpende werken gebeuren vooral om voetgangers en fietsers een veiligere plek in het verkeer te bezorgen, maar zorgen voor grote mobiliteitsproblemen in het hart van de stad. Zo goed als elke inwoner en bezoeker van de stad ervaart de hinderlijke effecten van deze grote werven. Door de opgelopen vertragingen bij de aannemers duurt de hinder langer dan gepland. Ook de zware werken in Koningslo, in het licht van het Ringtramtracé, hebben het leven van de inwoners van deze wijk extra op de proef gesteld.

Mobiliteitsbeleid en verkeersveiligheid staan hoog op de agenda van het stadsbestuur: in 2020 werkte het stadsbestuur haar mobiliteitsplan af en voert het sindsdien stapsgewijs uit. Het stadsbestuur heeft de ambitie om via wijkcirculatieplannen de Vilvoordse woonwijken te ontlasten van sluipverkeer en een groter comfort en veiligheid te creëren voor de zwakke weggebruiker. De impact van de opvolging en de uitrol van deze wijkcirculatieplannen is echter veel groter dan initieel ingeschat.

Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de implementatie van nieuwe wijkcirculatieplannen voor onbepaalde tijd uit te stellen.

De lopende proefopstelling in de wijk Faubourg zal op korte termijn grondig worden bijgestuurd. Het blijft de ambitie van het stadsbestuur om het sluipverkeer maximaal uit de wijk te houden. Anderzijds worden maatregelen teruggeschroefd zodat de druk op de Hovenierstraat fors wordt verminderd waarbij er wordt nagegaan hoe er een beter gespreide verkeersafwikkeling van de wijk mogelijk wordt. De technische diensten en de verkeerspolitie werken de komende weken de nieuwe en definitieve verkeersregeling uit. Van zodra deze voorbereidende werkzaamheden afgerond zijn, volgt een gedetailleerde communicatie naar de buurt.

Niettegenstaande de bevriezing van het beleid rond de wijkcirculatieplannen zal het stadsbestuur ook de komende periode blijven inzetten op een verbeterde en veiligere mobiliteit met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker.