Werken Rooseveltlaan (Franklin) moeten klaar zijn tegen jaarmarkt

Gepubliceerd op maandag 20 februari 2023 10 u.
Op 21 februari, Vette Dinsdag, trekt de carnavalsstoet door het centrum. Vanaf woensdag 22 februari gaat de vernieuwing van de Rooseveltlaan (Franklin) de laatste fase in en werken we aan het kruispunt met Bolwerkstraat en Groenstraat én in het noordoostelijke kwart van de Rooseveltlaan (Franklin).

"We gaven de aannemer opdracht om de laatste fase aan te vatten en de werken aan de Rooseveltlaan (Franklin) tegen eind april af te ronden. We willen immers klaar zijn voor de Jaarmarkt op 1 mei! Initieel zou deze fase pas starten als de zijde aan de kant van de Toekomststraat was afgewerkt, maar dan zouden de werken tot het bouwverlof duren. Vanaf woensdag werken we dus op twee fronten om zowel de werken als de hinder in tijd te verkorten", vertelt schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes.

Zuidoostelijk zone en Toekomstsstraat weer open half maart

We werken momenteel nog de huidige werfzone af. Vanaf de Hendrik l-lei tot de Campionlei (Ferdinand) en in de Toekomststraat tussen de Nowélei (Jean Baptiste) en de Rooseveltlaan (Franklin) plaatst de aannemer komende week nog beton en volgt aansluitend de toplaag asfalt. Omwille van de uithardingstijd van het beton, kunnen we deze zijde wel pas vrijgeven in de week van 23 maart.

"Tot dan werken we aan de overzijde tot halverwege de Rooseveltlaan (Franklin). Het stuk tussen Testa Rossi en de doorsteek aan de Kruisboogschuttersstraat blijft open zodat het plein bereikbaar blijft. Bewoners en parkeerders rijden tijdelijk in dubbelrichting van en naar de Hendrik I-lei. Pas als we klaar zijn aan de zuidzijde, vergroot de noordelijke werfzone tot tegen de Hendrik I-lei, maar dan is de andere kant dus weer beschikbaar”, aldus nog schepen Vaes.

Geen nieuwe omleidingen, enkel impact voor lokale straten

De laatste fase zorgt voor enige bereikbaarheidshinder in de wijk omdat we de Groenstraat en de Bolwerkstraat moeten onderbreken. Beide straten lopen vanaf woensdagochtend 22 februari dood aan de nieuwe werfzone en er geldt tijdelijk dubbelrichting. Voor de Groenstraat is dat enkel in het stuk tussen de werken en de Benoitstraat (Peter). Verderop blijft enkelrichting in voege. Dit betekent dat bestemmingsverkeer voor de Groenstraat en de Blockxstraat (Jan) vanaf de Hendrik I-lei de Benoitstraat (Peter) moeten nemen om hier te geraken.

We voorzien voor bewoners en de stedelijke basisschool ’t Groentje een keerpunt door de middenberm van de Hendrik I-lei. Komende vanuit Zemst kan je ter hoogte van Dreamland omkeren en hoef je dus niet via de lichten aan het kruispunt met de Rooseveltlaan (Franklin) een U-turn te maken.