Stadsbestuur Vilvoorde beslist definitief wijkcirculatieplan wijk Faubourg

Gepubliceerd op woensdag 26 april 2023 9 u.
Het college van burgemeester en schepenen heeft, zoals aangekondigd, de voorbije weken een grondige evaluatie gemaakt van de proefopstelling van het wijkcirculatieplan (WCP) voor de wijk Faubourg.

Het is de ambitie van het bestuur om doorgaand verkeer maximaal uit de woonwijken te houden en een grotere verkeersveiligheid te creëren, ook zeker voor voetgangers en fietsers. Het WCP Faubourg werd ingevoerd in oktober 2022 en kaderde in het participatietraject “Vilvoorde is van jou” waar bij burgers, schoolbesturen, politiediensten en andere stakeholders geïnformeerd wordt naar hun ervaringen en inzichten. Er werd beslist om te werken met een proefopstelling die na zes maanden grondig zou worden geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Deze evaluatie gebeurde op basis van verkeerstellingen, analyse van de reacties van bewoners en overleg met een actiegroep, de schoolbesturen en de gespecialiseerde politiedienst. Er werd ook een evaluatie gevraagd aan de Vilvoordse Mobiliteitsraad (ViMoRa).

Op basis van deze evaluatie heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het WCP Faubourg grondig bij te sturen:

  • De volledige wijk wordt voorbehouden voor bestemmingsverkeer (auto- en vrachtverkeer). Dit geldt niet voor Leuvensesteenweg en Luchthavenlaan die blijven functioneren als lokale ontsluitingswegen. Aan de verschillende toegangen tot de wijk (kruispunt Woluwelaan/Houtemsesteenweg + kruispunt Leuvensesteenweg/Zavelstraat + hoek Leuvensesteenweg/Perksestraat) worden verkeersborden geplaatst die aanduiden dat de toegang voorbehouden is aan plaatselijk verkeer.
  • De Hovenierstraat wordt dubbelrichting tussen Houtemsesteenweg en Perksestraat.
  • Er worden verschillende maatregelen voorzien om de verkeersnelheid te verlagen.
  • De de Bavaylei wordt opnieuw dubbelrichting, maar het zal verboden zijn om komende vanuit de Houtemsesteenweg de de Bavaylei linksaf op te rijden.

Deze ingrepen zijn nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en er tegelijk voor te zorgen dat de wijk gemakkelijk toegankelijk blijft voor bewoners en bezoekers. Door de aanpassingen zal ook de Hoveniersstraat ontlast worden.

De aanpassingen worden zo snel mogelijk doorgevoerd. De verwachting is dat de borden, gewijzigde markeringen en de nodige reglementen tegen de zomer klaar zijn. Van zodra een concrete datum gekend is, ontvangen alle inwoners van Faubourg enkele weken vóór de start een bewonersbrief rond de gewijzigde circulatie.

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker benadrukt: “"De bewoners van Faubourg vragen al lang om duidelijkheid over de circulatie. Ik begrijp hun ongeduld. Er komen zeer ingrijpende aanpassingen die de verkeersdruk opnieuw voor een stuk zullen spreiden en de Hoveniersstraat ontlasten. Het belangrijkste is dat de Perksestraat nu veilig is voor de vele fietsers. De aanpassingen zullen zo snel als mogelijk worden doorgevoerd, de detailplanning is in opmaak. Dit vraagt onder andere de aanpassing van de betrokken reglementen, en zal dus nog wat geduld van de bewoners vragen. De veranderingen zullen in één keer worden doorgevoerd om geen nieuwe onduidelijkheid te creëren."