Vilvoords stadsbestuur ontslaat twee werknemers die via Facebook racistische boodschap verspreidden

Gepubliceerd op dinsdag 16 mei 2023 15.45 u.
Het Vilvoords stadsbestuur heeft kennis genomen van het Facebookbericht dat twee medewerkers van de stad hebben verspreid naar aanleiding van het Suikerfeest van 21 april 2023.

De twee medewerkers filmden tijdens de diensturen een groep moslimfamilies die deelnamen aan het Suikerfeest en voorzagen het van racistische commentaar. Dit filmpje werd online gedeeld en lokte op haar beurt heel wat dreigende en hatelijke reacties uit tegen de moslimgemeenschap.

Op basis van het tuchtonderzoek en na kennisname van het verweer van de betrokken medewerkers besloot het college van burgemeester en schepenen om beide medewerkers met directe ingang te ontslaan.

Vilvoorde is een zeer diverse stad waar geen plaats is voor haatboodschappen en discriminatie jegens bepaalde minderheden of groepen. We bouwen aan een inclusieve samenleving gebaseerd op wederzijds respect. Elke polariserende of discriminerende actie – of het nu ten aanzien van een geloofsgemeenschap, een culturele minderheid of een gender-gerelateerde groep betreft – ondergraaft deze ambitie en dient dan ook ten stelligste worden veroordeeld. Het feit dat het hier twee medewerkers van de stad betreft, van wie verwacht wordt dat ze de centrale waarden van het stadsbestuur respecteert en mee uitdraagt, maakt een verdere samenwerking met beide medewerkers onmogelijk.” aldus burgemeester Hans Bonte. “Met deze beslissing wil het schepencollege een duidelijk signaal geven. Personeelsleden die mensen omwille van religie, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of herkomst uitsluiten, anders behandelen of beledigen, hebben geen plek binnen stad Vilvoorde.” besluit de burgemeester.