Het Mobiliteitsplan Vlaamse Rand mist ambitie: Stad Vilvoorde dringt aan op intergewestelijk overleg

Gepubliceerd op maandag 10 juli 2023 11 u.
De vervoerregio Vlaamse Rand heeft in opdracht van minister Peeters een regionaal mobiliteitsplan 2030 uitgewerkt voor de Rand rond Brussel. De Vlaamse Regering vraagt aan alle betrokken gemeentebesturen om formeel advies te geven op het ontwerp mobiliteitsplan.

In parallel loopt ook het openbaar onderzoek tot einde juli.

Stad Vilvoorde is verrast door de aanpassing van de doelstelling tussen december 2022 en nu. Zo werd de doelstelling rond de ‘modal shift’ voor personenvervoer aanzienlijk verlaagd. In de nieuwe versie worden de goede cijfers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meegeteld in de berekening (vandaag nog 31% autogebruik, 69% duurzaam. Tegen 2030 wordt gemikt op nog maar 24% autogebruik). Door die telling wordt de beoogde 50% duurzame ‘modal split’ in de Vlaamse Rand vandaag al behaald. In de ogen van de stad is dat een onacceptabele verlaging van de lat. “Het is doen alsof er vandaag geen verkeersproblemen meer zijn in onze regio, het stuurt volledig de verkeerde boodschap. Nochtans zat de vervoerregio een paar maanden geleden nog op de lijn dat we Brussel niet zomaar mogen meetellen”, stelt schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker.

Op cruciale punten blijft het mobiliteitsplan té oppervlakkig. Zo komt deelmobiliteit slechts aan bod als aanvulling op busvervoer in de slecht ontsloten gebieden. Voor andere punten zoals vrachtwagenparkeren wordt het aan de gemeentes overgelaten om onderling overeen te komen. Nochtans gaat het over zaken waar de belangen eerder botsen dan overeenkomen. Burgemeester Hans Bonte: “De hete aardappel wordt doorgeschoven naar het lokaal bestuur, dat lost niets op.

De stad trok ook al herhaaldelijk aan de bel over het wegvallen van een busverbinding in Koningslo. “De stad is absoluut voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer en begrijpt de noodzaak om een rechtlijnig tracé te maken voor de Ringtrambus. Daarvoor werd de stad de voorbije jaren op veel plaatsen heringericht”, zegt schepen de Bakker. “Het resultaat is wel dat er een “gat” gecreëerd wordt in het bestaande busaanbod. Een deel van Koningslo wordt weldra een nieuwe witte vlek. Voor Vilvoorde is het essentieel dat deze wijk met openbaar vervoer bediend blijft. We vragen om een directe verbinding tussen het finale ringtrambustracé en de nieuwe Brusselse tramhalte aan het Militair Hospitaal in Neder-over-Heembeek.”

Alle voorgestelde acties werden doorgerekend en wat blijkt: tegen 2030 kunnen we in het beste geval hopen op 52% autogebruik, 48% duurzaam vervoer. Schepen de Bakker bevestigt: “Het mag geen verrassing zijn. De regio alleen kan het verkeersprobleem niet oplossen. Er is teveel verkeer. Met alle maatregelen die wij, als Vlaamse randgemeenten, kunnen nemen, maken we slechts enkele procenten verschil. Vlaanderen toont veel te weinig ambitie. Als de cijfers aantonen dat we als regio onvoldoende hefbomen in handen hebben, dan is de lat verlagen niet het juiste antwoord. Het antwoord is meer samenwerken. We hebben Vlaanderen nodig om de omslag te kunnen maken.

Burgemeester Hans Bonte reageert ontgoocheld. “Het regionaal mobiliteitsplan brengt geen oplossing voor de mobiliteitsknoop in de Noordrand. Investeringen in openbaar vervoer, fietssnelwegen en deelmobiliteit zijn essentieel als alternatief voor de wagen. Die investeringen dreigen hun doel voorbij te schieten wanneer men niet ambitieuzer inzet op een modal shift. Het is bijna absurd dat het regionaal mobiliteitsplan voor de Vlaamse Rand niet afgestemd is met de duurzaamheidsambities en de mobiliteitsplannen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vilvoorde dringt aan op intergewestelijk overleg teneinde onze stad en regio volwaardig te ontsluiten: via de weg, met de fiets, met de bus, de trein en over het water.”