Definitief wijkcirculatieplan Faubourg van kracht

Gepubliceerd op woensdag 30 augustus 2023 9.30 u.
Vorige week rolde stad Vilvoorde het finale wijkcirculatieplan voor de wijk Faubourg uit. Na een grondige evaluatie van de proefopstelling werden bepaalde ingrepen geannuleerd of aangepast door het stadsbestuur. De veranderingen werden in één keer doorgevoerd.

In haar zoektocht naar verkeersveiligere en fietsvriendelijkere wijken ging het stadsbestuur in 2021 de dialoog aan met de wijkbewoners van Faubourg in het participatietraject ‘Vilvoorde is van jou. Maak er iets van’.

Dit resulteerde in oktober 2022 tot de invoering van een proefopstelling voor het wijkcirculatieplan van Faubourg. Op basis van verkeerstellingen en overleg met bewoners, schoolbesturen, politie en de Vilvoordse Mobiliteitsraad (ViMoRa) evalueerde de stad deze proefopstelling. Het stadsbestuur besloot om het huidige wijkcirculatieplan grondig bij te sturen om zo enkele noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

De aanpassingen

 • In de hele wijk is een zonaal verbod op doorgaand verkeer (auto- en vrachtverkeer). Dit geldt niet voor de Leuvensesteenweg en Luchthavenlaan, die blijven functioneren als lokale ontsluitingswegen.
 • Aan de verschillende toegangen tot de wijk werden verkeersborden geplaatst die aanduiden dat de toegang voorbehouden is aan plaatselijk verkeer:
  • kruispunt Woluwelaan/Houtemsesteenweg
  • kruispunt Leuvensesteenweg/Zavelstraat
  • hoek Leuvensesteenweg/Perksestraat
 • de Bavaylei:
  • Herinvoering van dubbelrichtingsverkeer. Maar het is verboden om komende vanuit de Houtemsesteenweg de de Bavaylei linksaf op te rijden. Zo wordt auto- en busverkeer van de scholen sneller naar de Leuvensesteenweg afgeleid.
  • Om deze reden is de fietsstraat geschrapt. Fietsers rijden dus in beide richtingen op het fietspad, zoals vroeger.
  • Een extra zebrapad werd getekend bij school De Zwierezwaai
 • Een deel van de Hovenierstraat is dubbelrichting: tussen Houtemsesteenweg en Perksestraat.
 • De Houtemsesteenweg is opnieuw dubbelrichting, het laatste deel is opnieuw opengesteld. Dit ten voordele van het schoolverkeer en van de toegankelijkheid van de vele garageboxen daar. Tussen de Pioenstraat en Leliestraat zijn rijbaankussens geplaatst. Aan het kruispunt met de de Bavaylei is een extra zebrapad voorzien. Verkeer op de Houtemsesteenweg moet voorrang geven aan de Bavaylei.
 • De Geraniumstraat is dubbelrichting zodat er gemakkelijker van en naar de sporthal en school kan gereden worden.
 • Op de Leuvensesteenweg zijn bijkomende rijbaankussens geplaatst en een snelheidsinformatiebord ter hoogte van de apotheek. De parkeerstrook ter hoogte van de Wipstraat is verhuisd naar de zijde van de Wipstraat.
 • Aan het kruispunt van de Anemonenstraat en Perksestraat werden paaltjes geplaatst tegen foutparkeren.
 • Op het kruispunt van de Perksestraat, de Bavaylei en Leuvensesteenweg wordt een nieuwe verduidelijkende tekening aangebracht op het rode vlak. Deze zal een kunstzinnige invulling krijgen. Dit wordt op een later tijdstip uitgevoerd.
 •  

Een verkeersveilige wijk

Deze ingrepen zijn nodig om de verkeersveiligheid te verhogen en er tegelijk voor te zorgen dat de wijk gemakkelijk toegankelijk blijft voor bewoners en bezoekers. Door de aanpassingen wordt ook de Hoveniersstraat ontlast.

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker: “Nog voor het einde van de zomervakantie konden alle wijkbewoners op het terrein kennis maken met de nieuwe wijzigingen. Dit finale wijkcirculatieplan spreidt de verkeersdruk opnieuw en zorgt voor meer flexibiliteit voor de auto in de cluster rond de Hoveniersstraat; het grote knelpunt wordt dus aangepakt. Tegelijk behouden we de winst in verkeersveiligheid door de Perksestraat als belangrijke fietsas te bevestigen. Voor voetgangers behouden we de verkeersluwe inrichting van de bloemenwijk. Ik wil alle bewoners bedanken voor hun geduld.”

Alle wijkbewoners ontvingen een bewonersbrief over de gewijzigde verkeerscirculatie. Alle informatie over de bijsturingen in de mobiliteit van Faubourg vind je op www.vilvoorde.be/faubourg-is-van-jou.