Heropening infopunt: samen sterker online

Gepubliceerd op vrijdag 15 september 2023 8 u.
Vanaf maandag 18 september kan iedereen in het Infopunt aan het administratief centrum Mattenkot (Lange Molensstraat 44) terecht voor hulp bij de digitale dienstverlening van het e-loket van dienst Burgerzaken en vragen over het toeristisch en vrijetijdsaanbod van de stad.

Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Je kan online documenten aanvragen, nog snel op de trein een attest downloaden en ook voor betalingen moet je de deur niet meer uit. Wie mee is, kan niet meer zonder.

Deze evolutie biedt ook heel wat uitdagingen. Daarom zet stad Vilvoorde zich in om de digitale ongelijkheid weg te werken, zodat iedereen kan deelnemen aan de digitale wereld. Onder het motto ‘Samen Digitaal’ zetten we in op acties die digitale uitsluiting helpen voorkomen. Als toekomstgerichte en klantvriendelijke stad investeren we dan ook in de constante evaluatie en verbetering van onze eigen digitale dienstverlening.

Naast deze nieuwe functie, blijft de huidige functie van het Infopunt wel behouden. Inwoners en bezoekers kunnen hier tijdens de openingsuren terecht voor alle toeristische vragen, informatie over wandelingen, brochures en het vrijetijdsaanbod. Inwoners die zich wensen in te schrijven voor activiteiten, dienen wel nog steeds een afspraak te maken.

Een stadsmedewerker staat klaar om te assisteren bij het maken van digitale afspraken met de stadsdiensten. Samen met deze medewerker krijgt iedereen die moeite heeft met de digitale applicaties van de stad de kans om te oefenen. Zo kan iedereen optimaal gebruikmaken van onze digitale mogelijkheden. 

Schepen voor duurzaamheid, toerisme, woonbeleid en digitalisering Tine Paredis: “Steeds meer dienstverlening verloopt digitaal binnen onze stad. Het is belangrijk om deze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te maken. We zijn ons ervan bewust dat dit niet altijd evident is gezien de digitale achterstand bij sommige doelgroepen. Om iedereen mee te krijgen op de digitale sneltrein richten we het infopunt in als plaats waar alle inwoners van Vilvoorde kunnen langskomen om hulp te krijgen bij deze digitale dienstverlening en zo hun digitale competenties versterken. Bovendien ben ik zeer tevreden dat inwoners en bezoekers opnieuw terechtkunnen in het Infopunt voor toeristische informatie.” Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti treedt haar bij: “Ook Vilvoorde is een moderne stad die de voordelen van digitalisering omarmt. Wij vinden het dan ook belangrijk dat we alle burgers hierin meenemen.

De openingsuren van het Infopunt lopen gelijk met de uren van de loketten en de snelbalie in het administratief centrum Mattenkot. 

Het Infopunt is op weekdagen open van 9 tot 12 uur en ook op

  • maandag, woensdag en donderdag van 13.30 tot 16 uur;
  • dinsdag van 13.30 tot 19.30 uur,.

Heb je verdere vragen? Mail naar info@vilvoorde.be of bel naar 02 255 45 11. Een beknopt overzicht vind je op www.vilvoorde.be/infopunt.

Het project van het infopunt kadert binnen de subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid van minister voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers. Op die manier zet ook Vilvoorde volop in op het dichten van de digitale kloof.