Het onderwijs staat er niet alleen voor! Stad Vilvoorde organiseert sociale wandelingen

Gepubliceerd op woensdag 4 oktober 2023 9.30 u.
Heel wat schoolteams in Vilvoorde krijgen te maken met maatschappelijke problemen bij hun leerlingen. Daarom organiseert stad Vilvoorde sociale wandelingen.

Op deze manier willen we schoolteams wegwijs maken in de sociale kaart van Vilvoorde en laten we hen kennis maken met de verschillende sociale organisaties die werkzaam zijn in de stad. Dit project kadert binnen de acties van het team flankerend onderwijsbeleid rond verbinding tussen gezin, school en buurt.

Tijdens de eerste sociale wandeling van 20 september bezochten 20 deelnemers van verschillende scholen al enkele organisaties: Huis van het Kind en Peuterspeelpunt, CKG De Kleine Parachute, Agentschap Integratie en Inburgering, Sociaal Huis, CAW en JAC, bibliotheek en de Digibank in de bibliotheek.

In voorjaar 2024 plannen we nog 3 sociale wandelingen. Stad Vilvoorde nodigt de scholen uit en de scholen vaardigen leden van het schoolteam af. Dit zijn personeelsleden met verschillende functies: van directies tot zorgcoördinatoren, van leerkrachten tot ondersteunend personeel.

Schepen voor financiën, onderwijs, flankerend onderwijs en dierenwelzijn Jo De Ro: “Onderwijs staat er niet alleen voor. Leerkrachten, directies, zorgleerkrachten,… iedereen die in onderwijs werkt, wordt vroeg of laat geconfronteerd met vragen van leerlingen of ouders waarop men vanuit een onderwijscontext niet altijd makkelijk een antwoord kan op geven. Waar kan ik Nederlands leren? Ik heb achterstallige facturen, wat doe ik? Wij wonen op een zeer ongezonde plek, wat doen we daar aan? Wie kan mijn kind helpen om contact te maken in deze stad? Mijn kind worstelt met donkere gedachten, hoe ga ik hier mee om? Dit zijn maar een aantal vragen waar onderwijspersoneel dagelijks mee geconfronteerd wordt en waar men zelf niet altijd mee aan de slag kan. Maar in een stad zoals Vilvoorde zijn er heel wat partners die ouders en leerlingen kunnen helpen en waar een klein duwtje in de goede richting een wereld van verschil kan maken. Om de kennis over dat brede netwerk over te brengen naar het onderwijs, organiseert dienst Gelijke Kansen van stad Vilvoorde samen met heel wat partners als het Sociaal Huis, het Huis van het Kind, Ligo, het Agentschap voor Integratie en Inburgering, CAW, JAC, … sociale onderwijswandelingen. Omdat de uitdagingen van 2023 niet alleen kunnen aangepakt worden en omdat samenwerken altijd beter is.

Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: Een brug slaan tussen sociale en welzijnsorganisaties en het schoolgebeuren is altijd een gewonnen spel. Scholen mogen niet overladen worden met alle uitdagingen, en het uitklaren van het labyrint aan hulpverleningsinstanties. Het bouwen van bruggen tussen sociale sector en de scholen is van essentieel belang.”