Ook Vilvoorde blijft kampen met PFAS-problemen: opnieuw wordt belangrijk deel van de stad tot voorzichtigheid aangemaand

Gepubliceerd op maandag 9 oktober 2023 9.30 u.
Het stadsbestuur van Vilvoorde werd geïnformeerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat er zich in Vilvoorde een bijkomend PFAS-probleem voordoet.

De buurt rond het voormalige oefenterrein van de brandweer, Buyssestraat (Cyriel) 5, waar nu de intercommunale INCOVO gevestigd is, werd door OVAM onderzocht. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden in het grondwater vastgesteld. Daardoor is er voor de omwonenden in een straal van 500 m rond de site een risico op blootstelling aan PFAS.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) vraagt de omwonenden voorzichtig te zijn en de voorzichtigheidsrichtlijnen – de zogenaamde no regret-maatregelen – op te volgen. Zo gebruiken bewoners uit de omgeving van de vastgestelde vervuiling best geen grondwater of putwater meer. De betrokken omwonenden en bedrijven kregen een bewonersbrief met meer uitleg.

Stad Vilvoorde staat in nauw contact met OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. OVAM heeft alvast de noodzaak tot verdere grondwateronderzoeken geformuleerd. “Het stadsbestuur zal de bewoners en de bedrijven systematisch op de hoogte houden van de evolutie in dit dossier, maar roept ook op tot kalmte, er is geen enkele reden tot paniek. De voorzichtigheidsmaatregelen hebben vooral het doel om in afwachting van meer duidelijkheid de mensen aan te zetten om niet langer grond- of putwater te gebruiken”, benadrukt burgemeester Hans Bonte.

Maar het stadsbestuur is ook zeer sterk vragende partij dat deze onduidelijke situatie zo snel mogelijk opgehelderd raakt. We dringen daarom aan dat OVAM absolute prioriteit geeft aan het beloofde verdere onderzoek. Gelijktijdig is het broodnodig dat de vastgestelde vervuiling binnen de kortst mogelijke termijn volledig wordt weggenomen”, besluit burgemeester Bonte.