Restaurant L’Artist moet de deuren sluiten

Gepubliceerd op dinsdag 14 november 2023 10.30 u.
Het college van burgemeester en schepenen van stad Vilvoorde heeft de sluiting beslist van het restaurant L’Artist op de Nowélei (Jean-Baptiste) 44.

Het restaurant was al enkele maanden open zonder exploitatievergunning voor het uitbaten van een horecazaak en dit niettegenstaande een negatieve beslissing van de stad.

De horecazaak L’Artist heette voordien King Pizza. Op 28 maart 2023 werd een eerste verzoek door de uitbater tot het verkrijgen van een exploitatievergunning geweigerd. Daarop diende de uitbater een nieuwe aanvraag in. Ook deze tweede aanvraag werd op basis van een negatief advies van de politiediensten geweigerd. Deze beslissing werd aan de uitbater gecommuniceerd via een aangetekend schrijven op 2 augustus 2023.