Vilvoordse gemeenteraad verzet zich met klem tegen schrapping door De Lijn van elke busbediening van Oud-Konigslo

Gepubliceerd op woensdag 29 november 2023 10 u.
In 2024 dreigt er een witte vlek dreigt te ontstaan in het openbaar vervoer in Oud-Koningslo.

De Vilvoordse gemeenteraad keurde op 27 november een motie goed om bij de Vlaamse en Brusselse overheid aan te klagen dat er in 2024 een witte vlek dreigt te ontstaan in het openbaar vervoer midden in de stedelijke rand rond Brussel. Door de realisatie van het Ringtrambustracé dreigt Oud-Koningslo elke busverbinding te verliezen.

Een schrapping van de betrokken haltes is nochtans nooit goedgekeurd. Bovendien blijkt dat in 2016 al beslist werd, ook vanuit de Vlaamse overheid, dat er een parallel project moest opstarten om die witte vlek te voorkomen.

Oud-Koningslo is de historische dorpskern rond de kerk Sint-Aloysius van Gonzaga, waar de Romeinsesteenweg start als holle weg achter de gloednieuwe toren van Living Tomorrow. Het gaat hier niet om een dunbevolkt, landelijk gebied, maar om een forse kern in het Vlaamse stedelijk gebied rond Brussel. Het gaat over een 1 600 inwoners, jongeren meegeteld, die hierdoor getroffen worden. Naast de bestaande bewoning zijn er ook twee belangrijke attractiepolen: een groot woonzorgcentrum met 152 zorgbehoevende bewoners en het innovatieve ‘Living Tomorrow’ dat recent volledig vernieuwd werd en een hotel heeft bijgekregen. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de uitbouw van de wijk waar bijna 400 woongelegenheden gepland zijn.

Stad Vilvoorde heeft sinds het begin van de discussie rond het meest optimale Ringtrambustracé aangedrongen op het behoud van deze busbediening. Vandaag blijkt dat er noch binnen het traject Basisbereikbaarheid en Vervoer op Maat, noch binnen het Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Rand iets voorzien is om de busbediening van Oud-Koningslo te behouden. 

Barbara de Bakker, schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur: “De Lijn heeft jaren geleden al de opdracht gekregen om een alternatief uit te werken. Sindsdien worden we van het kastje naar de muur gestuurd. De laatste gesprekken vat ik samen als: “Er is niets voorzien. Praat met De Lijn. Waarop de Lijn zegt: vraag het aan de MIVB. Of organiseer zelf iets. We wachten bij wijze van spreken al 7 jaar op een bus die niet komt.”

Het Vilvoords stadsbestuur houdt vast aan een volwaardige bediening van de kern van Koningslo. De stad heeft immers geen middelen om zelf openbaar vervoer te organiseren of te financieren.

De Vlaamse overheid zit vast door haar eigen beslissing om in de superdense Vlaamse Rand de strijd tegen files te voeren met een gesloten Openbaar Vervoersbudget. Zware subsidies voor elektrische auto’s blijken belangrijker dan performant openbaar vervoer, en dit in een wijk die vandaag al platgereden wordt door sluipverkeer. Gemakshalve wijst men dan maar naar de MIVB of de stad. De duizenden inwoners van Koningslo zijn hiervan de dupe”, aldus burgemeester Hans Bonte.