Sloop en nieuwbouw noodwoningen: hoog bezoek voor uitbreken eerste tegel

Gepubliceerd op woensdag 7 februari 2024 13 u.
Stad Vilvoorde baat samen met CAW Halle-Vilvoorde momenteel al 5 noodwoningen uit. Die worden ingezet wanneer gezinnen dringend hun woning moeten verlaten, bijvoorbeeld na een brand. Via een nieuwbouw willen stad en CAW dat aanbod uitbreiden en moderniseren.

De nieuwbouw bestaat uit 12 aaneenschakelbare studio's en komt in de plaats van te slopen panden ter hoogte van Harensesteenweg 172-174. De oplevering van de nieuwe noodwoningen wordt in 2025 verwacht. Het geheel wordt gefinancierd via Vlaamse subsidies, aangevuld met middelen van de stad en het CAW. Fatima Lamarti, schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen, toont zich tevreden: “De stad groeit, net zoals de vraag naar noodwoningen. Via de nieuwbouw voorzien we in een oplossing voor mensen die tussen de mazen van het net vallen en dreigen dakloos te worden”.

Die oplossing blijkt ook duurzaam: materialen worden, via een samenwerking tussen SAAMO Vlaams-Brabant, kenniscentrum WWZ en MVB Architects, door vrijwilligers gerecupereerd uit de te slopen gebouwen. Vloertegels worden opnieuw ingezet in de nieuwbouw, andere materialen worden gebruikt binnen de wijkwerking van buurtopbouwwerk SAAMO. Zo worden niet enkel bouwmaterialen gerecupereerd, maar wordt ook de lokale expertise en het sociale weefsel versterkt. En niet enkel zal de nieuwbouw voldoen aan strenge energienormen, de bouw zelf is ook toekomstbestendig: "De flexibele opbouw en het doordacht materiaalgebruik zorgen ervoor dat andere invullingen in de toekomst mogelijk zijn zonder ingrijpende werken. Door in te zetten op materiaalrecyclage gaan we nog een stapje verder wat betreft de duurzaamheid van het gebouw", zegt Tine Paredis, schepen voor wonen, duurzaamheid, toerisme en digitalisering. 

Ook voor de aanpalende ‘Loodstuin’ is er goed nieuws: de stad besliste om deze, in aanvang tijdelijke, groenzone te behouden. Een landschapsbureau ontwerpt ondertussen de nieuwe inrichting en betere ontsluiting ervan. Burgemeester Hans Bonte verduidelijkt: “Stadsvernieuwing houdt niet enkel in dat nieuwe gebouwen verrijzen, maar ook dat we aandacht hebben voor bestaande bewoners en woonbuurten. De beslissing om de investeren in de Loodstuin is daar een duidelijk bewijs van”.