Plechtige indienststelling fontein als officieel einde werken Rooseveltlaan (Franklin)

Gepubliceerd op dinsdag 2 april 2024 10 u.
Op 30 maart 2024 werden de fonteinen op het vernieuwde plein aan de Rooseveltlaan (Franklin) officieel ingehuldigd. Het nieuwe plein is de laatste schakel in de heraanleg van de Rooseveltlaan (Franklin).

In mei 2021 startten de werken aan de Rooseveltlaan (Franklin), de vaste locatie voor de wekelijkse markten, rommelmarkten en Troostkermis. Omwille van de impact van de werken aan dit belangrijke plein, werden de werken gefaseerd uitgevoerd.

Focus op veiligheid en verblijfskwaliteit

Veiligheid in het verkeer voor elke weggebruiker is een topprioriteit. Ook bij de werken aan de Rooseveltlaan (Franklin) werd volop ingezet op het verbeteren van de verkeersveiligheid en fietsinfrastructuur én op het verhogen van de verblijfskwaliteit voor alle leeftijden.

De voetpaden rondom de volledige laan werden verbreed, ter hoogte van de school en de horecazaken zelfs extra. De fietspaden werden vernieuwd en bevinden zich nu aan de zijde van de gevels waardoor het aantal kruisende bewegingen van de fietsers verminderde. De bushaltes en fietspaden aan het kruispunt met de Nowélei (Jean Baptiste) kregen meer ruimte.

Aan de koppen van de Rooseveltlaan ( Franklin ), aan de Mechelsestraat en de Campionlei (Ferdinand), vind je aangename verblijfsruimtes en speelzones. Aan de zijde van de Mechelsestraat kregen de horecazaken een terraszone en kan je uitrusten op de banken. Het waterelement verwijst naar de vroegere drinkplaats. Aan de zijde van de Campionlei (Ferdinand) vind je in de plaats van de ovonde een graszone tussen de bomen en ruimte voor speelgelegenheid.

Het ruime aanbod van parkeerplaatsen op het centrale plein bleef behouden.

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker: “Bij de heraanleg van de Rooseveltlaan vond het stadsbestuur het belangrijk om in het hart van de stad naar een meer leefbaar plein te gaan met veel ruimte voor voetgangers, fietsers, en veel ruimte voor kinderen om te spelen. Met een geharmoniseerde zone 30 en met comfortabele fietspaden is het ook een pak verkeersveiliger geworden.”

Vertraging door waterpartij

De volledige afwerking van de Rooseveltlaan (Franklin) liep echter vertraging op doordat de waterpartij initieel niet werd uitgevoerd zoals voorzien. Op 5 juli 2022 werd de betonnen vloerplaat voor de waterpartij op de Rooseveltlaan (Franklin) gestort. Na uitvoering van de werken bleek deze echter totaal niet de juiste hellingen en afwerkingsniveau te hebben. Het stadsbestuur zag zich dan ook genoodzaakt deze werken af te keuren.

Een heel spijtige zaak”, vond schepen voor openbare werken en burgerzaken Katrien Vaes destijds. “Het is onze taak om de goede uitvoering te bewaken, ook al wil dat zeggen dat de werken hierdoor vertraging opliepen. We konden als stad echter geen vrede nemen met werken die niet goed waren uitgevoerd.” De firma die in opdracht van de hoofdaannemer de betonstort uitvoerde, verzette zich echter tegen de ingebrekestelling zodat de hoofdaannemer zich genoodzaakt zag een juridische procedure op te starten. Door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel werd een gerechtsdeskundige aangesteld die zijn werk aanvatte. Al snel bleek dat een minnelijke schikking het beste was voor alle partijen.

Nu de waterpartij eindelijk afgewerkt is, zijn de werken aan de Rooseveltlaan (Franklin) voor de stad volledig afgerond. “Met het begin van de lente en de paasvakantie is dit het ideale moment om deze nieuwe zone leven in te blazen met terrassen en spelende kinderen.” besluit schepen Vaes.