De Ravaartstraat: van grijze strook naar groene doorsteek voor natuur en mens

Gepubliceerd op maandag 15 april 2024 9.30 u.
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM), gemeente Steenokkerzeel en stad Vilvoorde starten op 15 april met de herinrichting van de Ravaarstraat.

Deze straat, tussen Peutiebos en Floordambos, wordt omgevormd tot een recreatieve en groenblauwe verbinding met aandacht voor het comfort van fietsers en wandelaars. De bestaande brug over de E19 wordt een bermbrug.

Ontharde straat met oog op waterbehoud

In een eerste fase haalt de aannemer zo’n 8 000m² asfalt weg om zo het gebied meer regenwater te laten opnemen. Aan de voet van de brug over de snelweg graven we een opgehoogde zone terug uit. Hierdoor herstellen we het vroegere moeras. De bestaande poel maken we groter en er komen drie nieuwe poelen met verschillende dieptes waarvan één poel verbonden is met de gracht erlangs. Via de groenstroken trekt het regenwater sneller de bosbodem in.

Bermbrug als veilige oversteek voor mens en dier

Op de nieuwe bermbrug wordt één kant voorbehouden voor fietsers en voetgangers en de andere kant vergroend zodat ook kleine en middelgrote dieren in de toekomst de E19 kunnen oversteken. Dankzij een halfverhard pad langs de poelen krijgen actieve weggebruikers een recreatief pad richting zowel de Drie Kastelenstraat als het wandelpad door Floordambos. Nieuwe bomen op de hellingen naar de brug maken één geheel met de aanpalende bossen.

Schepen voor mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en natuur Barbara de Bakker: “Met dit project brengen we de twee bossen, Floordambos en Peutiebos, voor mens én dier dichter bij elkaar. Er komt ook wildgeleiding om de lokale fauna beter te beschermen. Het herstel van de natte natuur hier levert ook een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering.”

De realisatie van het project kost ruim 1 900 000 euro en wordt gefinancierd door de VLM, gemeente Steenokkerzeel, stad Vilvoorde en dankzij subsidies van Blue Deal Vlaanderen en provincie Vlaams-Brabant.

De werken gebeuren gefaseerd en duren tot eind 2024. Voor fietsers en wandelaars zal er een tijdelijke omleiding zijn, voor gemotoriseerd verkeer wordt de Ravaartstraat vanaf de start definitief afgesloten voor het verkeer. Voor meer info kan je terecht op: https://www.vilvoorde.be/landinrichtingsproject-woluwe-trawool-floordambos.