Oproep aan kandidaat-organisatoren kinderopvang

Op 15 december 2023 lanceerde het agentschap Opgroeien een oproep aan oganisatoren voor het realiseren van 41 nieuwe kinderopvangplaatsen met inkomenstarief in Vilvoorde.

Geïnteresseerde organisatoren hebben tijd tot 31 januari 2024 om een aanvraag bij het agentschap in te dienen door middel van het geijkt aanvraagformulier. Zij moeten die aanvraag óók naar het lokaal bestuur sturen vóór 31 januari 2024 omdat de aanvraag anders onontvankelijk is. Ze doen dat per email, gericht aan info@vilvoorde.be én loket.kinderopvang@vilvoorde.be. Bij de beoordeling van de aanvragen zal het lokaal bestuur een score toekennen op basis van de beoordelingscriteria die op 25 september 2023 door de gemeenteraad werden goedgekeurd.

Het agentschap Opgroeien lanceerde op 15 december ook een oproep voor 3 dringende opvangplaatsen, waarvoor organisatoren aanvragen kunnen doen tot 31 januari 2024 met een speciaal aanvraagformulier. Ook hier moet de aanvraag ten laatste op 31 januari 2024 naar het lokaal bestuur gestuurd worden op info@vilvoorde.be en loket.kinderopvang@vilvoorde.be, zodat goede ontvangst kan bevestigd worden aan het agentschap Opgroeien.

Meer info omtrent deze oproepen en het beslissingskader vindt u op Oproepen en beslissingen | Kind en Gezin.

Geïnteresseerden kunnen ook terecht op loket.kinderopvang@vilvoorde.be met vragen, en worden dan zo snel mogelijk gecontacteerd door een medewerker.