Oproep kandidaat uitbaters voor het Melkhuisje

Het Melkhuisje is eigendom van stad Vilvoorde. Het bestuur liet ondertussen al heel wat ingrepen uitvoeren om het park niet alleen open, maar vooral ook aangenaam te maken voor het publiek. Het stadsbestuur Vilvoorde gaat voor de horecazaak in het Melkhuisje nu op zoek naar kandidaat-horeca uitbaters voor een periode van 15 jaar.

Kandidaat-uitbaters

 • Ben je ambitieus en professioneel?
 • Een creatieve duizendpoot die zich flexibel aanpast aan de talloze mogelijkheden van een horecazaak in een park?
 • Kan je een realistisch ondernemingsplan voorleggen dat beantwoordt aan alle voorwaarden en mogelijkheden die de concessieovereenkomst voor 15 jaar (start 18 juli 2023) omschrijft?

Dan ben jij misschien wel dé concessionaris. Op basis van de evolutie en ervaringen van voorbije jaren wil het bestuur de kwaliteit en capaciteiten van de uitbating hoog houden.

Het Melkhuisje

Wat mag je hier verwachten?

Het pand bevat enkele voorzieningen zoals verbruiksruimte, kleine keuken en bar, groot terras, sanitair, polyvalent lokaaltje en opbergruimte. De uitbating is mogelijk met het nodige respect voor de wettelijke geluidsnormen en het park. Vlakbij het Melkhuisje ligt een speeltuin en passeert een fietsroute van ‘basiliek tot basiliek’. De exploitatie is vrij van enig contract met drankenhandel of brouwer.

Wat krijgt de uitbater exclusief in concessie?

 • Het Melkhuisje + terras
  Volgende goederen maken – zij het niet exclusief – het voorwerp uit van deze uitbating:
  - een groot terras met een oppervlakte van 200 m²;
  - een ‘casco’ horecazaak met een oppervlakte van 145 m² + deel van de essentiële keukentoestellen,
  - sanitair mannen/vrouwen/minder validen. Parkbezoekers en deelnemers aan kleinschalige evenementen kunnen eveneens gebruikmaken van dit sanitair,
  - opbergruimte en staanplaats voor vuilcontainers en het laden en lossen.

Stel je kandidatuur vóór 25 april 2023!

Ben je kandidaat-concessionaris om een horeca-activiteit in het Melkhuisje in het Hanssenspark uit te baten? Vraag dan het bestek op en dien een offerte in. Dit moet schriftelijk, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.

Na indiening van de offertes zal in eerste orde worden onderzocht of de inschrijvers zich al dan niet in een uitsluitingspositie bevinden.

Aansluitend kan een gesprek volgen met de jury waarbij de beste kandidaten hun visie op de uitbating alsook de overige gunningscriteria kunnen toelichten. De beoordeling van de offertes gebeurt uiteindelijk op basis van de volgende criteria:

 1. Visie op de exploitatie (25 punten)
 2. Ondernemingsplan – relevante ervaring (30 punten)
 3. Kwaliteit van de inrichting (30 punten)
 4. Concessievergoeding (15 punten)

De concessie wordt uiteindelijk toegewezen aan de kandidaat die in totaal het grootst aantal punten behaalt.

Infobundel

Geïnteresseerden kunnen het bestek aanvragen via bea.bally@vilvoorde.be.

Meer info

Bea Bally
diensthoofd Vastgoed
E-mail: bea.bally@vilvoorde.be
Tel.: 02 255 46 36