Parkeerkaart voor personen met een handicap

De personen met een handicap - houders van een speciale parkeerkaart - kunnen hun wagen gratis en voor onbeperkte duur parkeren binnen de gehele zone betalend parkeren en in de blauwe zone. De parkeerkaart dient goed zichtbaar op het dashboard van de wagen aan de kant van de rijbaan worden gelegd. 

In de zone betalend parkeren en de blauwe zone zijn parkeerplaatsen exclusief voorbehouden voor personen met een handicap.

Deze kaarten worden uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal, personen met een handicap, dienst Attesten, Zwarte Lievevrouwstraat 3c, 1000 Brussel, tel. 02 509 81 11.