Participatiebeleid

De stad organiseert participatieprojecten. Dit kan gaan over de aanleg van een nieuwe speeltuin, een park, een straat… Maar bijvoorbeeld ook over het klimaat, over je wijk, enz.

De stad rekent hiervoor op jouw medewerking! Geïnteresseerd? Neem contact op met ons.

De deskundige vrijwilligers- en participatiebeleid volgt de vergaderingen op van het buurtcomité De Loods, de bewonersgroepen ‘Far-West leeft!’, ‘Faubourg herleeft!’, enzovoort.