Participatieplatform Citizenlab

Via het digitaal platform van Citizenlab kunnen burgers voorstellen en ideeën plaatsen over het beleid van de stad. In eerste instantie kan dit voor de volgende beleidsdomeinen:

  • klimaatactieplan,
  • actief burgerschap (wat kan je zelf doen voor je wijk of stad?).

Ook voor de verschillende wijken kan je ideeën plaatsen op het platform.

Nadien kunnen er nog beleidsdomeinen toegevoegd worden waarvoor we actief de mening van de Vilvoordenaar vragen. Heb je een ander creatief idee? Dan kan je dit ook posten in een aparte categorie die daarvoor werd voorzien.

Je kan het platform hier terugvinden.