PIN/PUK code

MAAK EEN AFSPRAAK

De pincode is een code die toegang geeft tot de geheime sleutels op je elektronische identiteitskaart, vreemdelingenkaart of Kids-ID. Je kan deze code wijzigen in de eID Viewer.

De pukcode is een code die je moet gebruiken wanneer je je pincode kwijt of vergeten bent. Je vindt deze codes in de brief die je toegestuurd krijgt wanneer je je elektronische identiteitskaart, vreemdelingenkaart of Kids-ID hebt vernieuwd of nieuwe elektronische identiteitskaart, vreemdelingenkaart of Kids-ID hebt aangevraagd.

Ken je zowel de pincode als de pukcode van je kaart niet meer, dan kan je deze opnieuw aanvragen. Hieronder kan je lezen welke stappen je dient te ondernemen bij de verschillende soorten van problemen die kunnen ontstaan.


Procedure


  • Je bent je pincode kwijt/je kaart is geblokkeerd door 3 foutieve ingaves maar je beschikt wel nog over de pukcode.
    Op basis van je pukcode kunnen we je kaart deblokkeren of de pincode wijzigen. Je maakt een afspraak bij de dienst Burgerzaken.
    Je brengt op dat ogenblik zeker je kaart en de pukcode mee.

  • Je bent zowel je pincode als je pukcode kwijt.
    Via de website 'My Belgium' kan je zelf nieuwe codes aanvragen. De FOD Binnenlandse Zaken maakt de nieuwe pincode en pukcode aan en levert deze aan de dienst Burgerzaken. Dit duurt gemiddeld twee à drie weken. Is deze termijn verstreken, kan je een afspraak maken bij de dienst Burgerzaken.


Wat meebrengen?


Je identiteitskaart. Kostprijs Gratis.