Premies kernwinkelgebied

KERNWINKELGEBIED PREMIES AANVRAGEN

Om de Vilvoordse handelskern te versterken, heeft het stadsbestuur met steun van de Vlaamse overheid een aantal premies in het leven geroepen:

 • Premie voor de renovatie van een handelspand;
 • Premie voor gevelrenovatie van een handelspand;
 • Premie voor de verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied.

De premie bedraagt 80% van de bewezen en aanvaarde kosten excl. BTW, met een maximum van 5 000 euro (voor verhuispremie en gevelrenovatie) of 10 000 euro (voor renovatie handelspand of een combinatie van meerdere premies).


Voorwaarden


Elke eigenaar van een handelspand of uitbater van een handelszaak kan (een combinatie van) deze premie(s) aanvragen, mits hij aan de algemene voorwaarden voldoet.


Locatie


Het gaat om een handelspand gelegen in het kernwinkelgebied van de stad:

 • Grote Markt,
 • Guldenschaapstraat,
 • Varkensmarkt,
 • Nowélei (Jean Baptiste),
 • Leuvensestraat (van Varkensmarkt tot Leopoldstraat),
 • Bergstraat,
 • Marktstraat,
 • Peperstraat,
 • Preckherstraat (Jean),
 • Pootstraat (Karel Jan Frans).

Voor de verhuispremie betreft het een bestaande handelszaak die reeds in Vilvoorde buiten het kernwinkelgebied is gevestigd, en verhuist naar een pand binnen het kernwinkelgebied.


Kosten


Om aanspraak te kunnen maken op de premie(s) moeten de uit te voeren werken of de te maken kosten minimaal 5 000 euro excl. BTW bedragen (ingeval van gevelrenovatie of verhuis). Ingeval van renovatie handelspand of een combinatie van premies moeten deze kosten minstens 10 000 euro excl. BTW bedragen.


Vergunningen


Het pand beschikt over een correcte stedenbouwkundige vergunning. De werken waarop de premie betrekking heeft, zijn in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en de noodzakelijke vergunningen om de werken uit te voeren zijn bekomen.
Het pand beschikt indien vereist ook over een socio-economische vergunning.


Doel


Enkel panden voor detailhandel, horeca, of dienstverlening komen in aanmerking (zie artikel 8 en 9 voor een volledige lijst van alle toegelaten en uitgesloten branches). Nieuwbouw komt niet in aanmerking.


Procedure


Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je binnen de twee maanden bericht dat de premie wordt toegekend. Let op: er worden enkel werken en kosten aanvaard die gestart zijn na de toekenning. Wacht dus altijd tot je officieel bericht krijgt dat de premie is toegekend.
Voor bijkomend informatie contacteer je de dienst lokale economie. Maak eventueel een afspraak vooraleer je het aanvraagformulier indient om het zo nodig samen met de dienst te overlopen. De dienst kan ook helpen bij het invullen van het formulier. Bij twijfel of je aanspraak kan maken op een van de premies, kan je ook bij de dienst terecht.

KERNWINKELGEBIED PREMIES AANVRAGEN