Naar inhoud

Openbare onderzoeken en beslissingen

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

 

De lopende openbare onderzoeken en de reeds behandelde vergunningsaanvragen kan u via deze website raadplegen: https://omgeving.geoportaal.be/#/vilvoorde.

Ter info: deze link wordt bij voorkeur geopend via Google Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Indien deze link wordt geopend met Internet Explorer kan u mogelijk problemen ondervinden. Heden wordt er gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor dit ongemak.

  

Meer uitleg bij de werking van deze website kan u via deze link terugvinden: https://omgeving.geoportaal.be/#/help/Documentatie/Wat is geoportaal omgeving.pdf.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij het omgevingsloket:

administratief centrum Portaels

Portaelsstraat 7

1800 Vilvoorde

 

 

Lopende openbare onderzoeken


BEKENDMAKING - Openbaar Onderzoek

 

1. Onderwerp

Op 12 oktober 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot de voorlopige bescherming als monument van de directeurswoning Keller, d'Aubreméstraat nr. 16 te 1800 Vilvoorde.

 

2. Periode
Het openbaar onderzoekt opent op 7 november 2018 en sluit op 6 december 2018.

 

3. Inzage
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage in het stadhuis, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.
Ze kunnen ook digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

 

4. Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij: stadsbestuur Vilvoorde, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde, en dit via aangetekend schrijven of tegen afgifte bewijs.

 

Rechtsgrond: dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.


BEKENDMAKING - Openbaar Onderzoek

 

1. Onderwerp

Op 9 oktober 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot de voorlopige bescherming als monument van de directeurswoning Delacre, Van Helmontstraat nr. 2 te 1800 Vilvoorde.

 

2. Periode
Het openbaar onderzoekt opent op 7 november 2018 en sluit op 6 december 2018.

 

3. Inzage
Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage in het stadhuis, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde.
Ze kunnen ook digitaal geraadpleegd worden in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Je kunt een afspraak maken op 02 553 18 21.

 

4. Opmerkingen of bezwaren

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij: stadsbestuur Vilvoorde, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde, en dit via aangetekend schrijven of tegen afgifte bewijs.

 

Rechtsgrond: dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.


Contact

dienst ruimtelijke ordening
tel. 02 255 47 10

Meer info