Naar inhoud

Verbod op onnodig watergebruik

Ons land kampt al enige tijd met aanhoudende droogte.

 

De provinciegouverneur van Vlaams-Brabant vaardigde daarom op 25 juli 2018 een politiebesluit uit dat onmiddellijk onnodig waterverbruik verbiedt in de ganse provincie. Dit verbod is dus o.m. van toepassing in Vilvoorde.  Tevens wordt een captatieverbod voor het oppompen van water uit onbevaarbare waterlopen ingesteld. Dit geldt tot het verbod wordt opgeheven.

 

Het verbod gaat in vanaf 25 juli 2018 en wordt voor onbepaalde tijd ingesteld.

 

Verbod op onnodig gebruik van water

 

1. Het is 24/24 uur verboden om water uit het publiek leidingnet te gebruiken:

  •  voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (>100 liter), tenzij dit om technische redenen tijdens de aanleg van het zwembad voor het metselwerk vereist is;
  • voor het vullen of bijvullen van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

 

2. Deze activiteiten mogen wel nog met niet-leidingwater (putwater, regenwater), maar enkel tussen 20 en 8 uur, omwille van verdamping overdag.

 

Meer info: www.gouverneurvlaamsbrabant.be/nieuws/verspilling-water-verboden-de-provincie-vlaams-brabant.

Contact

dienst secretarie
tel. 02 255 45 40

Meer info