Naar inhoud

Internationaal paspoort

De aanvraag gebeurt op de dienst burgerzaken. De normale procedure duurt twee weken. De mogelijkheid bestaat om een spoedprocedure aan te vragen. Vanaf 18 jaar bedraagt de geldigheidsduur van de reispassen zeven jaar, onder de 18 jaar slechts 5 jaar geldig.
Je moet voor de aanvraag de Belgische nationaliteit hebben en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Vilvoorde.

Voorwaarden:

  • persoonlijk aan te vragen met geldige identiteitskaart,
  • 1 recente paspoortfoto in kleur met witte achtergrond (klik hier voor de voorschriften voor foto's),
  • kinderen minder dan 18 jaar moeten vergezeld zijn van een van de ouders bij wie zij zijn ingeschreven of van de voogd,
  • betaling bij de aanvraag, contant of via bancontact,
  • identiteitsgegevens door de aanvrager na te zien bij opmaak van de aanvraag, iedere wijziging of aanpassing na verzending van de aanvraag is ten laste van de aanvrager.
TARIEVEN
PASPOORTEN NORMALE PROCEDURE
AFGIFTE
¯ ¯ ¯
- minimum 7 werkdagen/maximum 2 weken
SPOEDPROCEDURE
AFGIFTE
¯ ¯ ¯
2/3 dagen
- Minder dan 12 jaar 44 euro 250 euro
- 12 jaar t/m 17 jaar 54 euro 250 euro
- vanaf 18 jaar 94 euro 300 euro
Paspoort voor frequente reizigers 64 blz via spoedprocedure ® ® ®

300 euro

 

 

Voor meer info wanneer een internationaal paspoort vereist is zie http://www.diplomatie.be.


Alle informatie om gezond en veilig te reizen kan u vinden op www.gezondheidspas.be.

Hier kan u meer lezen over adviezen bij de voorbereiding van uw reis, aanbevolen vaccinaties, samenstelling van de reisapotheek, enzovoort. Verder staan er tips vermeld om tijdens jouw reis gezondheidsproblemen te voorkomen en verhelpen.

 

 

Contact

dienst burgerzaken
tel. 02 255 79 00

Meer info