Stemmen bij verkiezingen

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar is verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen ook al bevindt hij zich in het buitenland.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus. Deze zijn goed voor twee verkiezingsperiodes:

 1. Gemeentelijke (lokale) verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.
 2. Provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad.
 3. Vlaamse verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement.
 4. Federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 5. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.

De provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen. Ook de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen vallen altijd samen.

De volgende verkiezingen zijn:

 • 26 mei 2019
  o Vlaamse verkiezingen
  o Federale verkiezingen
  o Europese verkiezingen

Niet-Belgen van binnen de Europese Unie hebben stemrecht en kunnen hun stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie hebben eveneens stemrecht en kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Voorwaarden


Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).
 • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

De voorwaarden voor niet-Belgen worden opgenomen op de pagina ‘Stemmen als niet-Belg’ aangezien deze extra uitleg vereisen.

Procedure


Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. De eerstvolgende verkiezingen (federale, regionale en Europese verkiezingen) vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
Een EU-onderdaan die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven (voor 28 februari 2019) in de kiezerslijsten (klik hier voor meer info omtrent stemmen als EU-onderdaan). Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht deel te nemen.
Je moet stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de oproepingsbrief verzonden naar je vorige adres.


Wat meebrengen op de dag van de verkiezingen


 • oproepingsbrief
 • identiteitskaart

Uitzonderingen


Als je je, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Klik hier voor meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen.

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?


Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?


Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. De voorzitter van het stembureau bepaalt of hij je toelaat tot de stemming of dat hij je een duplicaat laat afhalen bij de dienst Burgerzaken.

Contacteer de dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?


Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of verblijfstitel moet je onmiddellijk aangifte doen bij het gemeentehuis (voor identiteitskaarten) of bij de politie (voor verblijfstitels).
De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.