Vergunning om koopwaar en voorwerpen uit te stallen op openbaar domein

Als u als handelaar borden, koopwaar en andere voorwerpen op stoepen en pleinen plaatst, moet u een vergunning aanvragen.

U vraagt de vergunning voor het uitstallen van koopwaren op het openbaar domein aan bij het stadsbestuur (info@vilvoorde.be). U voegt als bijlage een plan bij waarop duidelijk de afmetingen en plaatsing van de uitstalling te zien zijn.