Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Bedrag

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Afwijkingen in 2021

Als een afwijking op de wekelijkse rustdag wordt gegeven voor een bepaalde week, mag een handelszaak die week op zondag (of de sluitingsdag indien dit niet zondag is) open zijn. Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of een deel er van. Individuele afwijkingen zijn niet mogelijk.

Voor het jaar 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen de volgende afwijkingen toegestaan, voor het gehele Vilvoordse grondgebied:

Afwijking wekelijkse rustdag

 • van 1 tot 3 januari 2021 (zondag 3 januari)
 • van 4 tot 10 januari 2021 (zondag 10 januari)
 • van 11 tot 17 januari 2021 (zondag 17 januari)
 • van 15 tot 21 maart 2021 (zondag 21 maart)
 • van 23 tot 29 april 2021 (zondag 25 april)
 • van 21 tot 27 juni 2021 (zondag 27 juni)
 • van 28 juni tot 4 juli 2021 (zondag 4 juli)
 • van 5 tot 11 juli 2021 (zondag 11 juli)
 • van 12 tot 18 juli 2021 (zondag 18 juli)
 • van 27 september tot 3 oktober 2021 (zondag 3 oktober)
 • van 1 tot 7 november 2021 (zondag 7 november)
 • van 6 tot 12 december 2021 (zondag 12 december)
 • van 13 tot 19 december 2021 (zondag 19 december)
 • van 20 tot 26 december 2021 (zondag 26 december)

Afwijking openingsuren

 • vrijdag 25 juni 2021: van 5 tot 22 uur.

Afwijkingen in 2022

Afwijking wekelijkse rustdag

 • van zaterdag 1 tot zondag 2 januari 2022,
 • van maandag 3 tot zondag 9 januari 2022,
 • van maandag 10 tot zondag 16 januari 2022,
 • van vrijdag 29 april tot donderdag 5 mei 2022,
 • van maandag 27 juni tot zondag 3 juli 2022,
 • van maandag 4 tot zondag 10 juli 2022,
 • van maandag 11 tot zondag 17 juli 2022,
 • van maandag 26 september tot zondag 2 oktober 2022,
 • van maandag 31 oktober tot zondag 6 november 2022,
 • van maandag 14 tot zondag 20 november 2022,
 • van maandag 21 tot zondag 27 november 2022,
 • van maandag 28 november tot zondag 4 december 2022,
 • van maandag 5 tot zondag 11 december 2022,
 • van maandag 12 tot zondag 18 december 2022.

Afwijking openingsuren

 • vrijdag 24 juni 2022: van 5 tot 22 uur.

.