Gratis verzekering voor vrijwilligers

Alle vrijwilligersorganisaties kunnen in Vlaanderen een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen. Gestructureerde vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een verzekering te nemen voor eventuele schade die de vrijwilligers ondervinden of veroorzaken bij het uitvoeren van hun taak.

De gratis verzekering dekt:

  • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid (schade aan derden)
  • Rechtsbijstand
  • Lichamelijke ongevallen

Sinds 1 januari 2018 zorgt de Vlaamse overheid voor een gratis vrijwilligersverzekering. Voor 1 januari 2018 was dat een provinciale bevoegdheid. Uw huidige erkenningsnummer blijft geldig tot 31 december 2018.

Voorwaarden

  • Een vrijwilligersorganisatie kan 100 mandagen verzekeren. Eén vrijwilligersdag staat voor een verzekering van één vrijwilliger. Een mandag is opgebruikt van zodra een vrijwilliger aan de slag gaat, ook al is het maar voor een uurtje.
  • De vrijwilligersorganisatie mag geen publiek rechtspersoon zijn en mag niet onderhevig zijn aan bijzondere overheidsinvloed.

Procedure

Bedrag

De verzekering is gratis.