Stemmen bij verkiezingen op 13 oktober 2024

Belgische inwoners en de vooraf geregistreerde niet-Belgische inwoners die voldoen aan de kiesvoorwaarden, worden opgenomen op de kiezerslijst. De eerstvolgende lokale verkiezingen (gemeente- en provincieraadsverkiezingen) vinden plaats op zondag 13 oktober 2024.

  • Belgische kiezers hebben actief (mogen gaan stemmen) en passief (mogen zich kandidaat stellen) stemrecht. Zij hebben dit voor alle verkiezingen.
  • Niet-Belgische EU-burgers mogen stemmen en zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen als zij aan de voorwaarden voldoen.
  • Niet-Belgische niet-EU-burgers kunnen enkel stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen als zij voldoen aan de voorwaarden. Zij kunnen zich niet kandidaat stellen.

Niet-Belgische burgers moeten zich voor 1 augustus 2024 (dus ten laatste 31 juli 2024) als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats (voor meer info omtrent stemmen als niet-Belg, klik hier). Eenmaal ingeschreven, ben je verplicht om deel te nemen.

Je moet stemmen in de gemeente waar je, ten laatste op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten, bent gedomicilieerd. Die gemeente moet je uitnodigingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen (28 september 2024). Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt de uitnodigingsbrief verzonden naar je vorige adres.

Vroeger sprak men van oproepingsbrief omdat stemmen verplicht was voor de lokale en provinciale verkiezingen. Vanaf 13 oktober 2024 is stemmen niet meer verplicht waardoor we nu spreken over een uitnodigingsbrief.

Wat moet je meebrengen?

  • uitnodigingsbrief
  • identiteitskaart

Je hebt je uitnodigingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen uitnodigingsbrief ontvangen of ben je je uitnodigingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij dienst Burgerzaken. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze uitnodigingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen uitnodigingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn uitnodigingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart. De voorzitter van het stembureau bepaalt of hij je toelaat tot de stemming of dat hij je een duplicaat laat afhalen bij dienst Burgerzaken. Opgelet: zonder je uitnodigingsbrief kan je niet stemmen met volmacht.

Contacteer dienst Burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van uw identiteitskaart of verblijfstitel moet je onmiddellijk aangifte doen bij het administratief centrum Mattenkot te Lange Molensstraat 44 (voor identiteitskaarten) of bij de politie (voor verblijfstitels).

De politie of het administratief centrum Mattenkot geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Uitzonderingen

Als je (om uiteenlopende redenen) op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Meer info over het geven van een volmacht of het verontschuldigen voor de verkiezingen, klik hier.