Meerjarenbeleidsplan en budget gemeenteraad

Het nieuwe meerjarenbeleidsplan van stad Vilvoorde werd geadviseerd door de verschillende adviesraden, raden van bestuur en het Lokaal Overlegplatform.