Jaarrekening gemeenteraad

De jaarrekening geeft een antwoord op welke beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan en het budget werden gerealiseerd. Verder blijkt uit de jaarrekening hoeveel middelen aan de realisatie van de doelstellingen werden besteed en tot welke financiële toestand dit voor het bestuur heeft geleid.

In een stadsbestuur loopt een financieel boekjaar gelijk met een kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgemaakt door de financieel beheerder tijdens het eerste semester van het daaropvolgende jaar.

De jaarrekening bestaat uit:

  • de beleidsnota;
  • de financiële nota;
  • de balans;
  • de staat van opbrengsten en kosten.

De jaarrekening wordt door de gemeenteraad vastgesteld.