Deradicaliseringsplan

Het deradicaliseringsplan omschrijft welke aanpak de stad voert in haar beleid tegen radicalisering. Dit gaat van preventie tot de individuele begeleiding van personen die kwetsbaar zijn voor radicalisering.

Het beleidsplan werd goedgekeurd door het stadsbestuur in mei 2014. De uitvoering ervan wordt gedaan in samenwerking met tal van partners, zowel van binnen de stadsdiensten als daarbuiten.